Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

HUOM! Suomen kielen ja kulttuurin (skk) kesän 2020 kesätenteistä vastaa Lari Kotilainen (lari.kotilainen@helsinki.fi). Kesätentit suoritetaan ajastettuina kotitentteinä. Kuulustelija ottaa yhteyttä ilmoittautuneisiin sähköpostitse.

DateTimeLocation
Wed 17.6.2020
10:00 - 14:00

Conduct of the course

HUOM! Suomen kielen ja kulttuurin (skk) kesän 2020 kesätenteistä vastaa Lari Kotilainen (lari.kotilainen@helsinki.fi). Kesätentit suoritetaan ajastettuina kotitentteinä. Kuulustelija ottaa yhteyttä ilmoittautuneisiin sähköpostitse.

Description

Opintojaksosta vastaa kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma. Jakso on pakollinen kandiohjelman suomen kielen ja Suomen kielen ja kulttuurin opintosuuntien opiskelijoille sekä suomen kielen ja Suomen kielen ja kulttuurin valinnaisten opintojen opiskelijoille. Opintojakson voivat suorittaa vain opiskelijat, joilla on suomen kielen tai Suomen kielen ja kulttuurin opinto-oikeus.

Opiskelija tuntee suomen äännejärjestelmän ja ymmärtää äänteiden kuvauksen perusperiaatteet. Opiskelija osaa jäsentää sanat morfeemeihin, ymmärtää keskeiset morfofonologiset vaihtelut ja hallitsee sanojen luokittelun taivutustyyppeihin. Opiskelijalla on perustiedot sananmuodostuksesta.

Suomen kielen kandiopintojen 1. vuosi. Syyslukukausi.

Opintojaksossa perehdytään fonologian ja morfologian peruskäsitteistöön: äänteisiin ja niiden kuvausterminologiaan sekä morfeemeihin ja niiden analyysiin. Erityisesti tarkastellaan suomen kielen äännejärjestelmää, morfologiaa, morfofonologiaa ja sanojen muodostamista.

Huom! Kirjatentin voivat suorittaa vain opiskelijat, joilla on suomen kielen tai Suomen kielen ja kulttuurin opinto-oikeus.

Kirjatenttivaihtoehto, johon luetaan kaikki seuraavat teosten osat: Aho, E., Huhtaniemi, A., Nikonen M.: Fonetiikkaa suomen kielen oppijoille (s. 7–70); Koivisto, V.: Suomen sanojen rakenne (s. 1–210).

Iso suomen kielioppi, seuraavat jaksot: Fonologia ja morfofonologia (s. 35–81),

Taivutus (s. 83–152), Sanarakenne ja sananmuodostus (s. 169–193).

Arvosteluasteikko 0-5.

Salitiedot vain suomenkielen tasokokeelle klo 10-12.

Luentokurssi tai kirjatentti. Luentokurssilla noudatetaan tiedekunnan pysyväismääräysten mukaista 85 % läsnäolovaatimusta.

suomen kieli: Minna Jaakola

Suomen kieli ja kulttuuri: Anna-Liisa Lepäsmaa