Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Wed 17.6.2020
10:00 - 14:00

Description

Opintojaksosta vastaa kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma ja se on pakollinen suomen kielen opiskelijoille. Opintojakson voivat suorittaa vain opiskelijat, joilla on suomen kielen opinto-oikeus.

Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää käytännön kielenhuollon ratkaisujen perusteita ja osaa korjata erilaisia asiatekstejä kielenhuollon oppaiden avulla sekä ehdottaa korjauksia. Hän myös ymmärtää eri vaiheissa olevien tekstien korjaamisen erot. Opiskelija tuntee keskeiset kielenhuollon toimijat ja on tutustunut mm. Suomen kielen lautakunnan suosituksiin. Opiskelija hallitsee korjauslukumerkkien käytön sekä tietokoneella tehtävien korjaustoimintojen periaatteet.

Suomen kielen kandiopintojen 1. vuosi. Opintojakson järjestämisajankohta: Kandiopintojen 1. vuoden aikana

Opiskelija on tietoinen kielenhuollon perusteista ja keskeisistä teemoista. Opintojakso tutustuttaa kielenhuollon oppaisiin ja kielenhuollon keskustelun pääpiirteisiin käytännön kielenhuollon tueksi. Opintojakson aikana tutustutaan kielenhuollon eri toimijoihin ja suomen kielen lautakunnan suosituksiin. Päähuomio on kirjoitetun asiatekstin normeissa ja harjoittelussa: normeja sovelletaan tekstien korjauksessa. Aihealueita ovat mm. välimerkit, yhdyssanat, iso ja pieni alkukirjain, vierassanat, kongruenssi, viittaussuhteet ja lauseenvastikkeet.

Huom! Kirjatentin voivat suorittaa vain opiskelijat, joilla on suomen kielen opinto-oikeus.

Kirjatenttivaihtoehto:

Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas. Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja 171.

Kielitoimiston kielioppiopas. Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja 175.

Mäntynen, Anne 2003: Mistä puhumme, kun puhumme kielestä? – Virittäjä 107 s. 386–392.

Opintojakson pääpaino on erilaisissa kirjallisissa ja suullisissa yksilö- ja ryhmätehtävissä. Lisäksi kurssilla toteutetaan asiantuntijataitoja harjaannuttava normiprojekti.

Arvosteluasteikko 0–5

Salitiedot vain suomenkielen tasokokeelle klo 10-12.

Luentokurssi tai kirjatentti. Luentokurssilla noudetataan tiedekunnan pysyväismääräysten mukaista 85 prosentin läsnäolovaatimusta.