Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
20.8.2019 at 09:00 - 10.9.2019 at 23:59

Timetable

Description

Opintojaksosta vastaa kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma. Opintojakso on pakollinen suomen kielen opiskelijoille. Opintojakson voivat suorittaa vain opiskelijat, joilla on suomen kielen opinto-oikeus.

Kielenhuolto

Jakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt kielen- ja tekstinhuollon periaatteiden tuntemusta ja kirjakielen normien soveltamista sekä ymmärtää tekstien luonteen sosiokulttuurisena toimintana, niin että osaa soveltaa tietojaan käytännön työelämän tehtäviin. Päämääränä on paitsi keskeisten normien hallinta myös niiden taustan ja funktion ymmärtäminen, niin että opiskelija osaa soveltaa niitä erilaisten tekstien tuottamiseen, arvioimiseen ja muokkaamiseen sekä arvioinnin ja muokkausehdotusten perusteluun.

Opintojaksossa opiskellaan kielen- ja tekstinhuollon sekä tekstitaitojen historiaa ja periaatteita, harjoitellaan sosiokulttuurista luku- ja kirjoitustaitoa erilaisisten käytännön tekstiharjoitusten avulla sekä syvennetään valmiuksia lähestyä muokattavia tekstejä analyyttisesti.

Huom! Kirjatentin voivat suorittaa vain opiskelijat, joilla on suomen kielen opinto-oikeus.

Kirjatenttivaihtoehto:

Kielitoimiston kielioppiopas. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus 2015.

Kolehmainen, Taru 2014: Kielenhuollon juurilla: Suomen kielen ohjailun historiaa. - Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Kotimaisten kielten keskus. Saatavana verkossa: http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk41/Kielenhuollon_juurilla.pdf

Leino, Pentti 1989: Kirjakieli – puutarha vai kansallispuisto? – Virittäjä 93 s. 554–571.

Luukka, Minna-Riitta 2009: Tekstitaidot – teksteistä käytänteisiin. – ÄOL:n vuosikirja 2009 s. 13–25.

Mäntynen, Anne 2012: Kieli-ideologia käytännössä. Sanajärjestyksen normittuminen tietokirjojen suomennostyössä. – Virittäjä 116 s. 378–409.

Luentojen ohella kurssilla on kirjallisia ja suullisia harjoituksia. Opintojakson aikana toteutetaan käytännön kielenhuoltotaitoja syventävä tekstiprojekti.

Arvosteluasteikko 0-5. Arviointimenetelmästä ja -kriteereistä sovitaan kurssilla.

Luentokurssi tai kirjatentti. Luentokurssilla noudetataan tiedekunnan pysyväismääräysten mukaista 85 prosentin läsnäolovaatimusta.