Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
20.8.2019 at 09:00 - 10.9.2019 at 23:59

Timetable

Description

Opintojaksosta vastaa kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma. Opintojakso on valinnainen ja se kuuluu suomen kielen aineopintoihin. Opintojakso ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille: opintojakson voivat suorittaa vain opiskelijat, joilla on suomen kielen opinto-oikeus.

Suomen kielen perusopinnot sekä aineopintojen jakso Kirjasuomen kehitys.

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää suomen puhuttujen ja kirjoitettujen kielimuotojen vaihtelun ja muuttumisen keskeisiä tendenssejä ja lainalaisuuksia ja tuntee alan tutkimusperinnettä, teoriaa ja tutkimusta.

Suomen kielen opintojen 2. tai 3. vuosi. Kurssin ajankohta vaihtelee.

Puhutun kielen osalta keskeisenä huomion kohteena on vaihtelun alueellinen, sosiaalinen ja yksilöllinen ilmeneminen, kielen muuttuminen sekä variaation funktiot. Tarkasteltavana ovat myös kieliasenteet ja kielen indeksisyys. Kirjoitetun kielen osalta huomion kohteena ovat esimerkiksi tekstilajien kehitys, suomentamisen normit ja ideologiat, suomeksi kirjoittamisen historia, kielipolitiikka tai kirjakielen standardisointi.

Huom! Kirjatentin voivat suorittaa vain opiskelijat, joilla on suomen kielen opinto-oikeus.

  • Dossena, M. & Del Lungo Camiciotti (toim.) 2012: Letter Writing in Late Modern Europe s. 65−88
  • Kalliokoski, J., Kotilainen L. & Pahta P. (toim.) 2009: Kielet kohtaavat s. 212−230
  • Laitinen, L., Lappalainen, H., Markkola, P. & Vaattovaara, J. (toim.), Muotojen mieli. Kieli 15 s. 45–72
  • Lappalainen H., Sorjonen M.-L. & Vilkuna M. (2010), Kielellä on merkitystä s. 279–324 ja 369–402
  • Mauranen A. & Jantunen J. H. (toim.): Käännössuomeksi. Tutkimuksia suomennosten kielestä s. 15–31
  • Nordlund, T. 2012: 1800-luvun itseoppineet kielellisillä markkinoilla. Virittäjä 116 s. 33–66.
  • Nuolijärvi, P. (toim) 2005: Tahdon sanoa. Kirjoituksia kielen ja perinteen voimasta s. 51−79
  • Priiki, K. 2016: Henkilöviitteisten kolmaspersoonaisten pronominien vaihtelu keskustelukumppanin mukaan. Puhe ja kieli 36:2, 123–144.
  • Sorjonen, M.-L., Rouhikoski, A. & Lehtonen, H. (toim.) 2015: Helsingissä puhuttavat suomet s. 9–213.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5. Arviointikriteereistä sovitaan erikseen kurssilla.

Kurssi tai kirjatentti. kurssilla noudatetaan tiedekunnan pysyväismääräysten mukaista 85 % läsnäolovaatimusta.

Ritva Pallaskallio (sl 2018), Hanna Lappalainen (kl 2019)