Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
9.9.2019 at 09:00 - 31.10.2019 at 23:59

Material

Studieavsnittets material hittas i moodle:
https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=34769
Kursnyckel: akadem19

Övrig litteratur:
Ryti, K & Uusitalo, A. (2003): Få ut det mesta av studierna. Studentkåren vid Helsingfors universitet. Tammerfors: Tampereen Yliopistopaino
http://www.helsinki.fi/hyy/kopo/fa_det_mesta.pdf

Description

Obligatoriskt för alla studenter inom KSV, endast för studenter inom KSV.

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt:

  • kan planera sina studier målmedvetet,
  • kan känna igen sina egna studiestrategier samt utveckla det egna kunnandet och lärandet,
  • har gjort upp en individuell studieplan studieplansverktyget,
  • kan använda den informationstekniska omgivningen vid Helsingfors universitet samt den service denna erbjuder och dessutom känner till vilka webbstudietjänster vid HU som kan användas för att stöda studierna,
  • känner till vilket verktyg (program) som kan användas för olika typer av arbeten och behärskar grundprinciperna för hur verktygen ska användas,
  • behärskar användningen av de olika tjänster som erbjuds av biblioteket vid HU samt, kan söka efter information i olika källor.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: I början av kandidatstudierna.

Studieavsnittet ordnas: Huvudsakligen höstterminen period I-II

Studieavsnittet Akademiska färdigheter I består av flera olika delar: Studentens digitala kompetens (3 sp), Studiefärdigheter (1 sp) och Individuell studieplanering med stöd av lärartutor(1 sp).

Studentens digitala kompetens (2 + 1 studiepoäng) är ett gemensamt studieavsnitt för alla studerande vid Helsingfors universitets fakulteter. Med studieavsnittet vill man försäkra sig om att de som studerar vid universitetet har tillräcklig digital kompetens för att avlägga sina studier. Läs mera vid koderna DIGI-400A och DIGI-400B. Det finns också mera information bakom tentamenstillfällena för kurserna.

För att avlägga delen i studiefärdigheter deltar studenten i en nätbaserad kurs. Kursen avläggs genom självständiga studier. Kursinnehållet behandlar akademiska studier och akademiskt arbetssätt. Kurssidan hittas under ”Mina studier” efter att du anmält dig till kursen. Obs! Ifall du har en tidigare avlagd examen från universitet eller yrkeshögskola får du studiefärdigheter tillgodoräknat. Anhåll om tillgodoräknande av ansvarsläraren. Blanketten för tillgodoräkningar hittar du på instruktioner för studerande.

Den individuella studieplaneringen pågår under hela studietiden. Under det första studieåret samlas studenterna i en mindre grupp till träffar med sin lärartutor. Studenten träffar också lärartutorn för ett individuellt samtal där den individuella studieplanen diskuteras.

I studieavsnittet ingår också för första årets studenter som en obligatorisk del att besvara frågeformuläret How-u-learn.

Studiefärdigheter:

Saloniemi (2012). Få ut mer av studierna. Guide för universitetsstudier
https://hyy.helsinki.fi/sites/default/files/antoisampaan%20opiskeluun_SWE.pdf

Kursen bedöms med skalan godkänd/underkänd.

Se nedan, studieavsnittets innehåll.