Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.12.2019 at 09:00 - 20.1.2020 at 23:59
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Description

För studenter med tidigare färdigheter i akademiskt skrivande, informationssökning och referenshantering med RefWorks finns det möjlighet att avlägga studieavsnittet KSV-201 Akademiska färdigheter II: vetenskapligt skrivande (2 sp) och informationssökning och referenshantering (2 sp).

Akademiska färdigheter I

Studenten kan genom att göra studieavsnittets slutuppgift (uppgift 4) visa att hen har nödvändiga akademiska färdigheter. Uppgiften görs självständigt enligt instruktioner i Moodle. Den inlämnade uppgiften bedöms innan studieavsnittet i period IV börjar så att studenten har möjlighet att delta i studieavsnittet ifall uppgiften inte uppfyller ställda kriterier.

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt:

1. mer effektivt kan planera sin tidsanvändning och schemaläggning av sina studier,

2. kan analysera sina studievanor, sin tidshantering och sina lärstrategier,

3. kan utnyttja lärstrategier som stöder djuplärande,

4. känner till grundläggande principer för vetenskapligt skrivande,

5. kan göra sökningar i relevanta vetenskapliga databaser och utvärdera sökningen samt resultat,

6. kan använda referenshanteringsprogram (RefWorks) för att lagra och redigera referenser, samt göra en källförteckning med programmet,

7. kan känna igen, göra och utvärdera källförteckningar med olika hänvisningssystem.

Under våren i period III. Studenten anmäler sig senast den 20 januari i WebOodi/Mina studier och får därefter tillgång till Moodle-området.

Studieavsnittet Akademiska färdigheter II består av flera olika delar: Studiefärdigheter (1 sp), Vetenskapligt skrivande (2 sp) och Informationssökning och referenshantering (2 sp).

Studiefärdigheter avläggs genom att studenten deltar i kursen i studiefärdigheter, som består av två föreläsningar (sammanlagt 4 h) med tillhörande uppgifter. Det finns två parallella kurser med samma innehåll. Denna undervisning är obligatorisk för alla.

Vetenskapligt skrivande (2 sp) och informationssökning och referenshantering (2 sp) avläggs som en helhet (4 sp). I vetenskapligt skrivande bekantar sig studenten med olika typer av grundläggande principer för vetenskapligt skrivande. Informationssökningen och referenshanteringen handlar om att studenten hittar vetenskapliga källor, kan skilja på olika referenstyper och använda programmet RefWorks för referenshantering, samt för att göra källförteckningar. Denna helhet kan avläggas på två alternativa sätt:

I period III erbjuds en självstudiekurs där studenter med tidigare erfarenhet av vetenskapligt skrivande och informationssökning och referenshantering (exempelvis tack vare en tidigare högskoleexamen) självständigt kan visa sina kunskaper.

I period IV erbjuds en kurs där övriga studenter med hjälp av föreläsningar och övningar lär sig grunderna i vetenskapligt skrivande och i informationssökning och referenshantering på högskolenivå. Föreläsningarna om vetenskapligt skrivande (4x2h) i festsalen och övningarna kring informationssökning och referenshantering (5x2h) i IT-salen (med max 24 deltagare/grupp) är frivilliga och studenterna kan välja att delta i alla eller en del av dem. Vid den första sammankomsten ges central information om hela upplägget och det är därför viktigt att då delta!

I studieavsnittet ingår också för första årets studenter som en obligatorisk del att besvara frågeformuläret How-u-learn.

Studiefärdigheter:

Saloniemi (2012). Få ut mer av studierna. Guide för universitetsstudier
https://hyy.helsinki.fi/sites/default/files/antoisampaan%20opiskeluun_SWE.pdf

Övriga aktuella artiklar och nätbaserat material anvisade av lärarna.

Kursen bedöms med vitsordet godkänd/underkänd.

Anna Henning-Lindblom

Observera att till studieavsnittet Akademiska färdigheter II (5 sp) hör dessutom delen Studiefärdigheter (1 sp), som avläggs i period IV. Detta gäller även studenter som gjort övriga delar som självstudier.