Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
15.8.2019 at 09:00 - 2.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 2.9.2019
10:15 - 11:45
Wed 4.9.2019
10:15 - 11:45
Mon 9.9.2019
10:15 - 11:45
Wed 11.9.2019
10:15 - 11:45
Mon 16.9.2019
10:15 - 11:45
Wed 18.9.2019
10:15 - 11:45
Mon 23.9.2019
10:15 - 11:45
Wed 25.9.2019
10:15 - 11:45
Mon 30.9.2019
10:15 - 11:45
Wed 2.10.2019
10:15 - 11:45
Mon 7.10.2019
10:15 - 11:45
Wed 9.10.2019
10:15 - 11:45
Mon 14.10.2019
10:15 - 11:45
Wed 16.10.2019
10:15 - 11:45

Description

Kursen är obligatorisk för samtliga studenter inom KSV.

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan

  • beskriva och sammanställa samhällsvetenskapligt material med deskriptiv statistik,
  • använda och självständigt genomföra grundläggande inferentiell statistik (t.ex. olika typer av t-test, korrelation, enkel linjär regression) samt förstå de underliggande principerna,
  • använda relevanta datorprogram for att utföra dessa statistiska analyser,
  • sammanfatta och tolka statistiska resultat.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: Andra året, höstterminen.

Studieavsnittet ordnas: Höstterminen, period I eller II.

Kursen består av föreläsningar och övningar i grupp.

Körner, S och Wahlgren, L., Statistiska metoder, Lund 2015, eller tidigare

Kursen bedöms med vitsordsskalan 1-5. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen eller fås vid behov av tentatorn.

Kursen kan avläggas på två olika sätt.

a) Deltagande i föreläsningar och övningar samt tentamen

b) Tentamen och inlämningsuppgifter

Universitetslärare i statistik