Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.12.2019 at 09:00 - 16.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 16.1.2020
12:15 - 13:45
Thu 23.1.2020
12:15 - 13:45
Thu 30.1.2020
12:15 - 13:45
Thu 6.2.2020
12:15 - 13:45
Thu 13.2.2020
12:15 - 13:45
Thu 20.2.2020
12:15 - 13:45
Thu 27.2.2020
12:15 - 13:45
Thu 12.3.2020
12:15 - 13:45
Thu 19.3.2020
12:15 - 13:45
Thu 26.3.2020
12:15 - 13:45
Thu 2.4.2020
12:15 - 13:45
Thu 23.4.2020
12:15 - 13:45
Thu 30.4.2020
12:15 - 13:45

Description

Studieavsnittet är obligatoriskt för studerande i KSV med rättsvetenskap som sitt huvudsakliga vetenskapsområde. Studieavsnittet är öppet för studerande från olika utbildningsprogram vid HU. Studerande i KSV som valt rättsvetenskap som sitt huvudsakliga vetenskapliga område prioriteras.

Rättsvetenskaplig metod 1. Rekommenderas att den som avlägger studieavsnittet har avlagt minst 25 sp rättsvetenskap.

Målen med studieavsnittet är att den studerande efter avslutat studieavsnitt:

  • kan formulera en rättsvetenskaplig forskningsfrågeställning,
  • kan självständigt tillämpa rättsvetenskaplig metod för att utreda forskningsfrågeställningen,
  • kan utnyttja rättskällorna för att avfatta en juridisk text,
  • kan skriva en text som uppfyller såväl språkliga som vetenskapliga krav med beaktande av det juridiska språkets särdrag.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: Tredje studieåret.

Studieavsnittet ordnas: Höstterminen, period 2.

  1. Deltagande i proseminarieträffar
  2. Varje deltagare presenterar en forskningsplan och fungerar som opponent för en annan forskningsplan.
  3. Varje deltagare presenterar en proseminarieuppsats och fungerar som opponent för en annan uppsats.

Bredvidläsningslitteratur:

Litteratur som anges för studieavsnittet Rättsvetenskaplig metod 1.

Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 0-5.

Alla som deltar i studieavsnittet deltar i seminarierna och skriver en proseminarieuppsats. Obligatorisk närvaro vid proseminarierna (80 %). Frånvaro utöver den tillåtna mängden ska kompenseras med skriftliga uppgifter i enlighet med anvisning av läraren.

Universitetslektor Henrik Hägglund