Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.12.2019 at 09:00 - 14.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 14.1.2020
12:15 - 13:45
Thu 16.1.2020
12:15 - 13:45
Tue 21.1.2020
12:15 - 13:45
Thu 23.1.2020
12:15 - 13:45
Tue 28.1.2020
12:15 - 13:45
Thu 30.1.2020
12:15 - 13:45
Tue 4.2.2020
12:15 - 13:45
Thu 6.2.2020
12:15 - 13:45
Mon 10.2.2020
09:15 - 15:45
Wed 12.2.2020
09:15 - 15:45
Thu 13.2.2020
09:15 - 15:45
Fri 14.2.2020
09:15 - 15:45
Mon 17.2.2020
09:15 - 15:45
Wed 19.2.2020
09:15 - 15:45
Thu 20.2.2020
09:15 - 15:45
Fri 21.2.2020
09:15 - 15:45
Tue 25.2.2020
12:15 - 13:45
Thu 27.2.2020
12:15 - 13:45

Other teaching

11.02. - 18.02.2020 Tue 09.15-15.45
Camilla Haavisto
Teaching language: Swedish

Description

Studieavsnittet är öppet för studenter från olika utbildningsprogram vid HU. Studenter i KSV prioriteras.

Introduktion till journalistik, kommunikation och mediespråk.

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan

  • grunderna i bildkomposition, och känner de faktorer som påverkar bildens effekt och kvalitet,
  • använda bildbehandlingsprogram för publicering i olika mediekanaler,
  • använda en digital systemkamera i olika fotograferingssituationer,
  • videoproduktionens olika arbetsskeden,
  • har grundläggande färdigheter i att använda handkameror och editeringsprogram,
  • skapa korta nyhetsinslag och videointervjuer.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: I början av studierna, efter introduktionskursen.

Studieavsnittet ordnas: Höstterminen

Kursen består av föreläsningar, övningsarbeten och gruppuppgifter. Till kursen hör en föreläsningsdagbok.

  1. Holm, Graham Nancy (2007), Fascination. Viewer Friendly TV Journalism. s.13–129. Århus: Ajour.
  2. Mral, B. och Olinder, H. (2011), Bildens retorik i journalistiken Norstedts
  3. Kobré, Kenneth (2004), Photojournalism. The Professionals’ Approach, Burlington.

Samt av läraren anvisat material.

Studieavsnittet bedöms med vitsordsskalan 1-5. Både dagboken och arbetsuppgifter ingår i bedömningen. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen eller fås vid behov av tentator.

Alla som avlägger studieperioden deltar i föreläsningar och övningar och lämnar in en dagbok. Närvaroplikt 80 %.

Universitetslektorn i kommunikation Camilla Haavisto