Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
15.8.2019 at 09:00 - 4.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 3.9.2019
10:00 - 12:00
Thu 5.9.2019
10:00 - 12:00
Mon 9.9.2019
12:00 - 14:00
Thu 12.9.2019
10:00 - 12:00
Mon 16.9.2019
12:00 - 14:00
Thu 19.9.2019
10:00 - 12:00
Mon 23.9.2019
12:00 - 14:00
Thu 26.9.2019
10:00 - 12:00
Mon 30.9.2019
12:00 - 14:00
Thu 3.10.2019
10:00 - 12:00
Mon 7.10.2019
12:00 - 14:00
Thu 10.10.2019
10:00 - 12:00
Mon 14.10.2019
12:00 - 16:00

Description

Studieavsnittet är öppet för studenter från olika utbildningsprogram vid HU. Studenter i KSV prioriteras.

KSV-JK101 Introduktion till journalistik, kommunikation och mediespråk.

KSV-JK207 Stilistik, genrer och opinionsjournalistik.

Övriga kurser inom vetenskapsområdet journalistik och kommunikation.

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:

 • beskriva hur nyhetsgenren skiljer sig från andra journalistiska genrer,
 • använda skriftspråk och talspråk för att formulera korta nyhetstexter med tydlig infallsvinkel,
 • förstå hur nyhetstexter är uppbyggda och hur de transponeras för olika plattformar,
 • beskriva de grundläggande principerna för språkvård och språkriktighet,
 • referera till och använda grundläggande språkliga hjälpmedel för journalister,
 • de grundläggande principerna för ett jämställt språkbruk.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: I början av studierna i journalistik och kommunikation.

Studieavsnittet ordnas: Höstterminen, period I.

Kursen består av föreläsningar, övningsarbeten och gruppuppgifter. Till kursen hör en skriftlig tentamen.

För alla obligatorisk litteratur:

 1. Häger, Björn 2014. Reporter. En grundbok i journalistik. Studentlitteratur. s. 243–284, s. 315–344, s.
  491–556 och s. 569.
 2. Milles, Karin 2012. Jämställt språk. En handbok i att skriva och tala jämställt. Språkrådet. Andra upplagan eller senare.

 3. Reuter, Mikael 2014. Så här ska det låta. Scriptum.

 4. Stenberg-Sirén, Jenny 2016: ”Jag älskar när jag hör regionala toner av närpeser, ekenäsbor och kalliohipsters.” Journalisters syn på regionala drag i finlandssvenskt radio- och tv-språk. I: Folkmålsstudier 54, s. 57–90. Artikeln finns tillgänglig på nätet via den här länken (studie D): https://helda.helsinki.fi/handle/10138/231155

 5. Språkriktighetsboken utgiven av Svenska språknämnden, 2011. Norstedts Akademiska Förlag. 2 uppl.

 6. Karlsson, Ola (red.) 2017. Svenska skrivregler. Svenska språknämnden. Liber. (E-bok tillgänglig via Helka.)

 7. Webbplatsen mediesprak.fi och andra språkliga hjälpmedel på webben.

 8. Skriften Så talar och skriver vi på Svenska Yle [2014].

samt av läraren anvisat material.

Bredvidläsning:

af Hällström-Reijonen, Charlotta & Reuter, Mikael 2010. Finlandssvensk ordbok. Schildts & Söderströms. Tillgänglig också på nätet.

Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 0–5. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen eller fås vid behov av läraren.

Alla som avlägger studieperioden deltar i föreläsningar, övningar och skriftlig tentamen. Närvaroplikt 80 procent.

Universitetslektorn i svenska, särskilt mediespråk Jonita Siivonen