Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.2.2018 at 12:00 - 12.3.2018 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 12.3.2018
09:15 - 16:45
Tue 13.3.2018
09:15 - 16:45
Wed 14.3.2018
09:15 - 16:45
Thu 15.3.2018
09:15 - 16:45
Fri 16.3.2018
09:15 - 16:45
Mon 19.3.2018
09:15 - 16:45
Wed 21.3.2018
09:15 - 16:45
Thu 22.3.2018
09:15 - 16:45
Fri 23.3.2018
09:15 - 16:45
Thu 5.4.2018
09:15 - 16:45
Fri 6.4.2018
09:15 - 16:45
Mon 9.4.2018
09:15 - 16:45
Tue 10.4.2018
09:15 - 16:45
Wed 11.4.2018
09:15 - 16:45
Thu 12.4.2018
09:15 - 16:45
Fri 13.4.2018
09:15 - 16:45
Mon 16.4.2018
09:15 - 16:45
Tue 17.4.2018
09:15 - 16:45
Wed 18.4.2018
09:15 - 16:45
Thu 19.4.2018
09:15 - 16:45
Fri 20.4.2018
09:15 - 16:45
Mon 23.4.2018
09:15 - 16:45
Tue 24.4.2018
09:15 - 16:45
Wed 25.4.2018
09:15 - 16:45
Thu 26.4.2018
09:15 - 16:45
Fri 27.4.2018
09:15 - 16:45
Mon 30.4.2018
09:15 - 16:45
Wed 2.5.2018
09:15 - 16:45
Thu 3.5.2018
09:15 - 16:45
Fri 4.5.2018
09:15 - 16:45

Description

Studieavsnittet är öppet för studenter från olika utbildningsprogram vid HU. Studenter i KSV prioriteras.

 • Introduktionskursen i journalistik, kommunikation och mediespråk
 • Research, nyheter och intervju
 • Nyhetsspråk och språkriktighet
 • Journalistiskt arbete i multimedial miljö
 • Visuell journalistik

Kurser inom vetenskapsområdet journalistik och kommunikation.

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan

 • förklara och kritiskt diskutera radions och tv:ns programformer och innehållsgenrer,
 • analysera struktur och dramaturgi i olika typer av program,
 • behärska de olika arbetsmomenten i programproduktion främst ur journalistens perspektiv,
 • planera program, sköta utsändningsteknik och tänka flermedialt på en grundläggande nivå,
 • självständigt banda in material, klippa och mixa element för radio och videoinslag.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: I mitten av kandidatstudierna, då man tagit till sig de första introduktionskurserna i journalistik (se förhandskrav nedan).

Studieavsnittet ordnas: Vårterminen, period IV, i anslutning till Smockaredaktionens arbete.

Kursen består av föreläsningar, övningsarbeten i grupp och produktion av medieinnehåll. Till kursen hör en tentamen.

 • Cushion, Stephen. Television Journalism. Sage, 2012.
 • Olson, Kristin. Att göra tv-program. Stockholm: Ordfront, 2009. S. 7-130, 141-202 och 209-263. [Ny utg.]
 • Edin, Anna: Den föreställda publiken: programpolitik, publikbilder och tilltalsformer ISBN: 9789171394835. Förlag: Brutus Östlings bokf Symposium 2000
 • Starkey, Guy, & Crisell, Andrew. Radio Journalism. Sage, 2009.

Samt av läraren anvisat material.

Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 0–5. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen eller fås vid behov av tentator.

Alla som avlägger studieperioden deltar i föreläsningar, övningar, produktionen av medieinnehåll och tentamen.

Biträdande professorn i medier och kommunikation