Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.2.2019 at 09:00 - 4.3.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 11.3.2019
09:15 - 16:45
Tue 12.3.2019
09:15 - 16:45
Tue 12.3.2019
13:15 - 14:45
Tue 12.3.2019
14:15 - 15:45
Thu 14.3.2019
09:15 - 16:45
Fri 15.3.2019
09:15 - 16:45
Mon 18.3.2019
09:15 - 16:45
Tue 19.3.2019
09:15 - 16:45
Tue 19.3.2019
09:15 - 09:45
Tue 19.3.2019
14:15 - 16:45
Wed 20.3.2019
09:15 - 16:45
Thu 21.3.2019
09:15 - 16:45
Fri 22.3.2019
09:15 - 16:45
Mon 25.3.2019
09:15 - 16:45
Tue 26.3.2019
09:15 - 16:45
Wed 27.3.2019
09:15 - 09:45
Wed 27.3.2019
09:15 - 16:45
Thu 28.3.2019
09:15 - 16:45
Mon 1.4.2019
09:15 - 16:45
Tue 2.4.2019
09:15 - 15:45
Wed 3.4.2019
09:15 - 16:45
Thu 4.4.2019
09:15 - 16:45
Fri 5.4.2019
09:15 - 16:45
Mon 8.4.2019
09:15 - 16:45
Tue 9.4.2019
09:15 - 15:45
Tue 9.4.2019
09:15 - 16:45
Wed 10.4.2019
09:15 - 16:45
Thu 11.4.2019
09:15 - 16:45
Fri 12.4.2019
09:15 - 16:45
Mon 15.4.2019
09:15 - 16:45
Tue 16.4.2019
09:15 - 15:45
Tue 16.4.2019
09:15 - 16:45
Wed 17.4.2019
09:15 - 16:45
Thu 25.4.2019
09:15 - 16:45
Fri 26.4.2019
09:15 - 16:45
Mon 29.4.2019
09:15 - 16:45
Tue 30.4.2019
09:15 - 16:45
Tue 30.4.2019
09:15 - 15:45
Thu 2.5.2019
09:15 - 16:45
Fri 3.5.2019
09:15 - 16:45

Description

Studieavsnittet är öppet för studenter från olika utbildningsprogram vid HU. Studenter i KSV prioriteras.

 • Introduktionskursen i journalistik, kommunikation och mediespråk
 • Research, nyheter och intervju
 • Nyhetsspråk och språkriktighet
 • Journalistiskt arbete i multimedial miljö
 • Visuell journalistik

Kurser inom vetenskapsområdet journalistik och kommunikation.

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan

 • förklara och kritiskt diskutera radions och tv:ns programformer och innehållsgenrer,
 • analysera struktur och dramaturgi i olika typer av program,
 • behärska de olika arbetsmomenten i programproduktion främst ur journalistens perspektiv,
 • planera program, sköta utsändningsteknik och tänka flermedialt på en grundläggande nivå,
 • självständigt banda in material, klippa och mixa element för radio och videoinslag.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: I mitten av kandidatstudierna, då man tagit till sig de första introduktionskurserna i journalistik (se förhandskrav nedan).

Studieavsnittet ordnas: Vårterminen, period IV, i anslutning till Smockaredaktionens arbete.

Kursen består av föreläsningar, övningsarbeten i grupp och produktion av medieinnehåll. Till kursen hör en tentamen. Närvaroplikt 80 procent.

 • Geller, Valerie. Beyond powerful radio: a communicator's guide to the Internet age news, talk, information & personality. Amsterdam; London: Elsevier/Focal Press, 2011.
 • Olson, Kristin. Att göra tv-program. Stockholm: Ordfront, 2009. S. 7–130, 141–202 och 209–263.
 • Edin, Anna: Den föreställda publiken: programpolitik, publikbilder och tilltalsformer ISBN: 9789171394835. Förlag: Brutus Östlings bokf Symposium 2000
 • Starkey, Guy, & Crisell, Andrew. Radio Journalism. Sage, 2009.

Samt av läraren anvisat material.

Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 0–5. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen eller fås vid behov av tentator.

Alla som avlägger studieperioden deltar i föreläsningar, övningar, produktionen av medieinnehåll och tentamen.

Universitetslektorn i journalistik Henrika Zilliacus-Tikkanen