Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
3.10.2019 at 09:00 - 28.10.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 28.10.2019
14:15 - 15:45
Wed 30.10.2019
10:15 - 11:45
Wed 6.11.2019
10:15 - 11:45
Mon 11.11.2019
14:15 - 15:45
Wed 13.11.2019
10:15 - 11:45
Wed 20.11.2019
10:15 - 11:45
Mon 25.11.2019
14:15 - 15:45
Wed 4.12.2019
10:15 - 11:45
Mon 9.12.2019
14:15 - 15:45
Wed 11.12.2019
10:15 - 11:45

Description

Studieavsnittet är öppet för studenter från olika utbildningsprogram vid HU. Studenter i KSV prioriteras.

Övriga kurser inom vetenskapsområdet journalistik och kommunikation.

Övriga kurser i Genusmodulen i KSV.

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:

 • förstå och beskriva de centrala begreppen och frågeställningarna inom forskningsområdet genus, journalistik och kommunikation
 • beskriva och ge exempel på genusteoretiska perspektiv på journalistisk produktion, innehåll och publik
 • beskriva skillnaden mellan ett slentrianmässig journalistisk produktion och genusmedveten journalistisk produktion
 • beskriva och använda hbtiq-termer i journalistiska texter.

Studieavsnittet ordnas som kurs läsåret 2019–2020 under höstterminen i period II. Kursen kan alternativt tenteras på allmän tentamensdag.

 1. Edlund, Ann-Catrine, Erson, Eva & Milles, Karin 2007: Språk och kön s. 179–215. Norstedts Akademiska Förlag.
 2. Edström, Maria & Josefine Jacobsson 2015: Räkna med kvinnor. Global Media Monitoring Project 2015. Nationell rapport Sverige. Tillgänglig också på nätet.
 3. Gill, Rosalind 2007: Gender and the Media. Polity.
 4. Ross, Karen 2010: Gendered Media. Women, Men, and Identity Politics. Lanham.
 5. Webbplatsen http://www.whomakesthenews.org/
 6. http://www.regnbagsankan.fi/utbildning-skolbesok/fakta-om-hbtiq/
 7. https://www.rfsl.se/hbtqi-fakta/begreppsordlista/

Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 0–5. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen eller fås vid behov av tentator.

Studieavsnittet kan avläggas på två olika sätt:

a) Enbart litteraturstudier. Studenten tenterar på allmän tentamensdag, eller om möjligt i examinarium, litteraturen i punkterna 1–7.

b) Studenten deltar i kursen (föreläsningar, gruppövningar och individuella arbeten) de år som den ges i form av närstudier.

Universitetslektorn i svenska, särskilt mediespråk Jonita Siivonen