Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
15.8.2019 at 09:00 - 3.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 3.9.2019
16:15 - 17:45
Tue 17.9.2019
16:15 - 17:45
Tue 1.10.2019
16:15 - 17:45
Tue 15.10.2019
16:15 - 17:45
Tue 5.11.2019
16:15 - 17:45
Tue 12.11.2019
16:15 - 17:45
Tue 19.11.2019
16:15 - 17:45
Tue 3.12.2019
16:15 - 17:45

Description

Kursen är primärt avsedd för tredje årets studenter som ska inleda arbetet med kandidatavhandlingen i journalistik och kommunikation, men kan också avläggas av andra årets studenter eller av studenter på magisternivå. Även studenter från andra studieinriktningar välkomnas med på kursen. Forskningsprojektet som görs under kursen kan utgöra grunden för kandidatavhandlingen eller magisteravhandlingen.

Målet är att studenterna efter avslutat studieavsnitt har:

  • insikter i tidigare forskning i medieanvändning och språkliga praktiker på nätet
  • fördjupade kunskaper i utvalda metoder i publikforskning och medieanvändning och förmågan att kritiskt granska dessa
  • erfarenhet av att jobba i ett forskningsprojekt
  • förmåga att självständigt samla in empiriskt material och analysera det utgående från relevant tidigare forskning samt att skriva en vetenskaplig rapport

Höstterminen, period I och II

Temat för kursen är ungas språk- och medieanvändning i en digital miljö, men deltagarna kan själva påverka de specifika forskningsfrågor de vill undersöka. Under kursen deltar studenterna i ett forskningsprojekt, som leds av läraren. Deltagarna får lära sig forskningsdesign, fördjupa sig i relevanta metoder, självständigt lära sig att samla in forskningsmaterial och analysera det tillsammans med de andra studenterna på kursen och slutligen skriva en vetenskaplig rapport/essä. Projektet kan också användas för kandidatavhandlingen. Kursen innebär självständigt arbete och aktivt deltagande i de seminarieträffar som ordnas varannan vecka.

Studieavsnittet kan avläggas som en metodkurs, en projektkurs eller som övriga studier i journalistik och kommunikation.

Studieavsnittet avläggs genom deltagande i seminarier, litteraturstudier, genomförande av forskningsprojekt och skrivande av en vetenskaplig rapport. Kursen innebär mycket självständigt arbete.

Bestäms i samråd med läraren.

Studieavsnittet bedöms på skalan 0–5.

Studieavsnitt avlagda inom KSV eller annanstans kan räknas till godo som Övriga fördjupade studier i kommunikation enligt överenskommelse med universitetslektorn i kommunikation.

Jaana Hujanen

Lärare: Jenny Stenberg-Sirén

Studenterna ska ha avlagt Akademiska färdigheter I och II.