Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
15.8.2019 at 09:00 - 4.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 3.9.2019
08:15 - 09:45
Tue 10.9.2019
08:15 - 09:45
Tue 17.9.2019
08:15 - 09:45
Tue 24.9.2019
08:15 - 09:45
Tue 1.10.2019
08:15 - 09:45
Tue 8.10.2019
08:15 - 09:45
Tue 15.10.2019
08:15 - 09:45
Tue 29.10.2019
08:15 - 09:45
Tue 5.11.2019
08:15 - 09:45
Tue 12.11.2019
08:15 - 09:45
Tue 19.11.2019
08:15 - 09:45
Tue 26.11.2019
08:15 - 09:45
Tue 3.12.2019
08:15 - 09:45
Tue 10.12.2019
08:15 - 09:45

Description

Studieavsnittet är öppet för studenter från olika utbildningsprogram vid HU. Studenter i KSV prioriteras.

 • KSV-Ö101 Akademiska färdigheter 1.
 • KSV-201 Akademiska färdigheter 2.
 • KSV-406 Metoder i journalistik- och kommunikationsforskning
 • KSV-JK201 Kommunikationsteori, journalistikforskning och mediekritik

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:

 • skriva en vetenskaplig uppsats under lärares handledning,
 • visa prov på sin förmåga att skriva vetenskaplig text inklusive god och systematisk källhantering,
 • tillämpa kollegial vetenskapsbaserad respons och bedömning (peer assessment),
 • tillämpa forskningsmetoder på ett systematiskt och etiskt hållbart sätt,
 • behärska metoder för källsökning, källhantering och källkontroll.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: I slutskedet av kandidatstudierna, tredje året.

Studieavsnittet ordnas: Höstterminen, period I–II.

Studenten skriver och presenterar under handledning en plan för kandidatavhandlingen (problem/syfte, metod, material, genomgång av forskningen på området), en mellanrapport i mitten av terminen och ett utkast till kandidatavhandlingen. Rapporten och utkastet ska fungera som grund för kandidatavhandlingen. Därtill ingår en skriftlig opposition av en medstudents rapport och utkast. Närvaroplikt 80 procent.

 1. Ferm, Cecilia 2007. Respons. Kommentarer, feedback och återkoppling som pedagogiska redskap i högre utbildning. Stockholms universitet. UPC-rapport 2007:4. Finns på nätet.
 2. Strömquist, Siv 2014. Uppsatshandboken. Hallgren & Fallgren. 6 uppl.
 3. Lindblom, Bettina & Henning, Anna 2010. Ett steg i taget – guide för vetenskapligt skrivande. SSKH Notat 2/2005. (Uppdaterad version 2010, finns också på nätet.)
 4. Trost, Jan 2013. Att vara opponent. Studentlitteratur.
 5. Metodlitteratur.

samt av läraren anvisat material.

Godkänd kurs förutsätter godkänd rapport, godkänt utkast till kandidatavhandling och godkända oppositioner på medstudents rapport och utkast.

Kandidatseminariet bedöms som underkänt/godkänt och ger 4 studiepoäng. För godkänd prestation förutsätts att alla delmoment har utförts på godkänd nivå.

Alla som avlägger studieperioden deltar i föreläsningarna och i seminarierna under hela höstterminen.

Universitetslektorn i svenska, särskilt mediespråk Jonita Siivonen