Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
15.8.2019 at 09:00 - 9.10.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 9.9.2019
12:15 - 15:45
Mon 16.9.2019
12:15 - 15:45
Mon 23.9.2019
12:15 - 15:45
Mon 30.9.2019
12:15 - 15:45
Mon 7.10.2019
12:15 - 15:45
Wed 16.10.2019
12:15 - 15:45

Description

Studieavsnittet är öppet för studenter från olika utbildningsprogram vid HU. Studenter vid KSV ges förtur.

Inga förhandskrav. Rekommenderas att KSV-RV101 ”Introduktion till den offentliga rätten är avlagd.”

Målet med studieavsnittet är att den studerande efter avslutat studieavsnitt

  • har goda kunskaper om arbetsrättens allmänna principer,
  • känner till de centrala delarna av den individuella arbetsrätten,
  • känner till de centrala delarna av den kollektiva arbetsrätten.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: Andra studieåret.

Studieavsnittet ordnas: Studieavsnittet ordnas i period I.

1) Undervisning 28 h

2) Litteraturstudier

1) Bruun, N. & von Koskull, A. (2006). Allmän arbetsrätt. Esbo: Schildts. (249 s.)
eller

Bruun, N & von Koskull, A. (2012). Työoikeuden perusteet. Helsinki: Talentum. (259 s.)

2) Saloheimo, J. (2012). Työ- ja virkaehtosopimusoikeus. Helsinki: Talentum.(276 s.)

3) Lindholm, Max (2017) Arbetsgivarens lojalitetsplikt och ny rättspraxis. JFT 5/2017 s. 823-851. Finns elektroniskt i Edilex-portalen.

OBS! Delar av litteraturen kan ersättas av annat material enligt anvisning av läraren.

4) Lagstiftning. Ska tas med till tentamen.

Arbetsavtalslag 55/2001. Ar 101

L om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan. 56/2001. Ar 102

L om integritetsskydd i arbetslivet 759/2004. Ar 111

L om jämställdhet mellan kvinnor och män 609/1986. Gr 110

Diskrimineringslag 1325/2014. Gr 107

L om kollektivavtal 436/1946. Ar 201

L om statens tjänstekollektivavtal 664/1970. Ar 202

L om kommunala tjänstekollektivavtal 699/1970. Ar 206

L om kommunala arbetsmarknadsverket 254/1993

L om rättegång i arbetsdomstolen 646/1974. Pr 416

Arbetstidslag 605/1996. Ar 301

Semesterlag 102/2005. Ar 317

Arbetarskyddslag 738/2002. Ar 401

Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 0-5.

Deltagande i undervisningen, litteraturstudier och skriftlig tentamen vid kurstentamen eller allmän tentamen (inte vid alla allmänna tentamenstillfällen)

Henrik Hägglund