Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.12.2019 at 09:00 - 16.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 16.1.2020
12:15 - 13:45
Thu 23.1.2020
12:15 - 13:45
Thu 30.1.2020
12:15 - 13:45
Thu 6.2.2020
12:15 - 13:45
Thu 13.2.2020
12:15 - 13:45
Thu 20.2.2020
12:15 - 13:45
Thu 27.2.2020
12:15 - 13:45
Thu 12.3.2020
12:15 - 13:45
Thu 19.3.2020
12:15 - 13:45
Thu 26.3.2020
12:15 - 13:45
Thu 2.4.2020
12:15 - 13:45
Thu 23.4.2020
12:15 - 13:45
Thu 30.4.2020
12:15 - 13:45

Description

Studieavsnittet kan enbart avläggas av studerande vid KSV som valt rättsvetenskap som sitt huvudsakliga vetenskapsområde.

Rättsvetenskaplig metod 1 och Rättsvetenskaplig metod 2, proseminarium. Rekommenderas att den som deltar i studieavsnittet redan har avlagt 35 sp rättsvetenskap.

Målen är att den studerande efter avslutat studieavsnitt:

  • kan formulera ett forskningsproblem och utgående från detta genomföra en egen undersökning,
  • kan använda det juridiska källmaterialet (rättskällorna) på ett mångsidigt och självständigt sätt,
  • behärskar för frågeställningen relevanta begrepp samt deras tillämpning,
  • kan utarbeta undersökningen till ett lärdomsprov,
  • kan på juridiskt korrekt, god svenska rapportera resultaten enligt principerna för vetenskaplig framställning,
  • kan delta i en vetenskaplig diskussion och behärskar vetenskapligt skrivande,
  • kan presentera det egna och opponera andra kursdeltagares arbeten på ett konstruktivt sätt.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: I slutet av studierna i rättsvetenskap.

Studieavsnittet ordnas: Tredje studieåret, vårterminen.

Studieavsnittet består av seminarier där uppsatser presenteras och opponeras samt färdigställande av en kandidatavhandling.

Bredvidläsning:

Litteraturen som anges för studieavsnittet Rättsvetenskaplig metod 1.

Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 0-5. Bedömningskriterier delas ut i samband med seminarierna.

Alla som avlägger studieavsnittet deltar i seminarierna och skriver en avhandling som omfattar 20-25 sidor. Obligatorisk närvaro vid seminarierna (80 %). Frånvaro utöver den tillåtna mängden ska kompenseras med skriftliga uppgifter i enlighet med anvisning av läraren.

Universitetslektor Henrik Hägglund