Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
16.8.2018 at 09:00 - 9.9.2018 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 4.9.2018
12:15 - 13:45
Tue 11.9.2018
12:15 - 13:45
Tue 18.9.2018
12:15 - 13:45
Tue 25.9.2018
12:15 - 13:45
Tue 2.10.2018
12:15 - 13:45
Tue 9.10.2018
12:15 - 13:45
Tue 16.10.2018
12:15 - 13:45
Mon 22.10.2018
09:15 - 12:45

Description

Studieavsnittet är öppet för alla studenter i olika utbildningsprogram vid HU. Studenter i KSV med inriktning socialt arbete och socialpolitik antas i första hand, därefter studenter med andra inriktningar i KSV.

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:

  • Förstå grundläggande kunskaper och färdigheter i socialt arbete,
  • Förklara hur socialt arbete som vetenskap utvecklats,
  • Beskriva social arbetets centrala verksamhetsområden, centrala begrepp och metoder,
  • Identifiera och ge exempel på socialt arbete som etiska ställningstaganden och hur socialt arbete formas av den historiska och samhälleliga kontexten,
  • Ta i beaktande att egna attityder och värderingar påverkar förståelsen av socialt arbete som profession.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: I början av studierna i socialt arbete, introduktionskurs.

Studieavsnittet ordnas: Höstterminen, period I.

Kursen består av föreläsningar, övningsarbeten och gruppuppgifter. Till kursen hör en skriftlig tentamen.

1a. Meeuwisse, Anna, Swärd, Hans, Sunesson, Sune, Knutagård, Marcus: Socialt arbete (3.e utgåvan) Natur & kultur 2016. ca 500 s.

1b. alternativt: Raunio, Kyösti: Olennainen sosiaalityössä. Gaudeamus 2009 s 326.

2a. Moren, Stefan: Undran inför socialt arbete. Studentlitteratur 2015./ Eller Gast, L. & Patmore, A: Mångfald i socialt arbete. Natur & Kultur 2016.

2b alternativt: Juhila, Kirsi: Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina: sosiaalityön yhteiskunnalliset tehtävät ja paikat. Vastapaino 2015. 7 p. , samma sidantal som 2006

Samt av läraren anvisat material.

Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 0-5. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen eller fås vid behov av tentator.

Alla som avlägger studieperioden deltar i obligatoriska föreläsningar (80% närvaro) och grupparbeten, övningar och skriftlig tentamen där litteratur (punkterna 1-2 i den angivna litteraturen) tenteras.

Universitetslektorn i socialt arbete