Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
15.8.2019 at 09:00 - 2.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 2.9.2019
14:15 - 15:45
Mon 9.9.2019
14:15 - 15:45
Mon 16.9.2019
14:15 - 15:45
Tue 26.11.2019
09:15 - 15:45

Other teaching

30.09. - 14.10.2019 Mon 14.15-15.45
29.10. - 03.12.2019 Tue 10.15-11.45
09.12.2019 Mon 14.15-15.45
07.04.2020 Tue 12.15-14.45
17.04. - 24.04.2020 Fri 10.15-12.45
Karin Creutz
Teaching language: Swedish
24.09.2019 Tue 09.15-10.45
30.09. - 14.10.2019 Mon 16.15-17.45
29.10.2019 Tue 09.15-10.45
05.11.2019 Tue 09.15-10.45
12.11. - 03.12.2019 Tue 09.15-10.45
09.12.2019 Mon 16.15-19.45
06.04.2020 Mon 12.15-14.45
17.04. - 24.04.2020 Fri 10.15-12.45
Helena Blomberg-Kroll, Camilla Granholm
Teaching language: Swedish
25.09. - 02.10.2019 Wed 12.15-13.45
07.10. - 14.10.2019 Mon 12.15-13.45
30.10. - 11.12.2019 Wed 12.15-13.45
17.01.2020 Fri 10.15-11.45
06.04.2020 Mon 12.15-14.45
17.04. - 24.04.2020 Fri 10.15-12.45
Annika Lillrank
Teaching language: Finnish, Swedish
23.09.2019 Mon 14.15-15.45
30.09. - 14.10.2019 Mon 14.15-15.45
28.10.2019 Mon 14.15-15.45
04.11. - 09.12.2019 Mon 14.15-15.45
06.04.2020 Mon 12.15-14.45
17.04. - 24.04.2020 Fri 10.15-12.45
Christian Kroll, Stina Sjöblom
Teaching language: Swedish

Description

Studieavsnittet kan enbart avläggas av studenter i KSV med socialt arbete som inriktning.

Socialarbetets grunder, Introduktion till socialpolitiken, Socialt arbete som praktik.

Därtill rekommenderas att studenten avlagt ett flertal kurser i socialt arbete på ämnesnivå.

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:

  • kritiskt granska olika typer av vetenskapliga källor/texter,
  • formulera en för socialt arbete relevant frågeställning,
  • samla in material som belyser frågeställningen samt författa en vetenskaplig text som behandlar denna,
  • ta emot och konstruktivt utnyttja vetenskapligt motiverade kommentarer och respons på den egna texten,
  • läsa och opponera vetenskapliga texter på ett konstruktivt och analytiskt sätt samt delta i vetenskapliga diskussioner,
  • självständigt och självkritiskt, och med beaktande av erhållen respons av handledare och seminariedeltagare, bearbeta den text som lagts fram vid seminarierna i socialt arbete så att den färdiga texten utgör en koherent vetenskaplig avhandling som omfattar 20-25 sidor.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: I slutskedet av studierna i socialt arbete.

Studieavsnittet ordnas: Från höstterminen, period I till vårterminen period IV.

Kursen består av obligatoriska föreläsningar och seminarier samt författande av en forskningsplan, en seminarieuppsats samt en kandidatavhandling.

Av läraren anvisade artiklar.

Studieavsnittet bedöms med betygsskalan 0-5. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen eller fås vid behov av tentator.

Alla som avlägger studieperioden deltar i föreläsningar och seminarier samt författar forskningsplan, seminarieuppsats samt kandidatavhandling.

Professorn samt tre av universitetslektorerna i socialt arbete och socialpolitik