Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
16.8.2018 at 09:00 - 1.11.2018 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 1.11.2018
14:15 - 15:45
Tue 6.11.2018
10:15 - 11:45
Thu 8.11.2018
14:15 - 15:45
Tue 13.11.2018
10:15 - 11:45
Thu 15.11.2018
14:15 - 15:45
Tue 20.11.2018
10:15 - 11:45
Thu 22.11.2018
14:15 - 15:45
Mon 26.11.2018
12:15 - 13:45
Mon 26.11.2018
14:15 - 15:45
Tue 27.11.2018
10:15 - 11:45
Thu 29.11.2018
14:15 - 16:45
Tue 11.12.2018
09:15 - 11:45
Thu 13.12.2018
14:15 - 15:45
Thu 13.12.2018
14:15 - 16:45

Description

  • Studieavsnittet är öppet för studenter i från olika utbildningsprogram vid HU.
  • Studenter i KSV prioriteras.

Målen är att studenten efter avslutat studieavsnitt:

  • känner till de viktigaste analysinriktningarna inom statskunskapen,
  • förstår den statsvetenskapliga kunskapens praktiska betydelse i samhällspolitiken och i arbetslivet,
  • kan identifiera de viktigaste inslagen i det politiska tänkandets utveckling,
  • kan identifiera de centralaste aktörerna och mekanismerna i den politiska organiseringen,
  • kan analysera och tillämpa de viktigaste begreppen och frågeställningarna på området.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: I början av studierna i statskunskap med förvaltning.

Studieavsnittet ordnas: Höstterminen, period II.

Studieavsnittet består av föreläsningar och grupparbeten. Till kursen hör en skriftlig tentamen.

  1. Lewin, L. Statsvetenskapens grunder. Studentlitteratur, 2 uppl, 2015. 112 s.
  2. Larsson, R. Politiska ideologier i vår tid. Studentlitteratur, 8 uppl, 2014. 232 s.
  3. Karvonen, Lauri: Parties, Governments and Voters in Finland. Politics under Fundamental Societal Transformation. ECPR Press 2014. 140 pp.

Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 0-5. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen eller fås vid behov av tentator.

Om all kurslitteratur tenteras vid allmänt tentamenstillfälle utgör godkänd nivå på svar på frågor till samtliga böcker ett minimikrav för godkänd tentamen.

Studieavsnittet kan avläggas på två sätt:

a) Studenten deltar i föreläsningar (80% närvaro), grupparbeten och skriftlig tentamen. Tentamen kan avläggas vid tre angivna allmänna tentamenstillfällen under läsåret, 18.1.19, 1.3.19 och 9.5.19.

b) Studieavsnittet avläggs i form av litteraturtentamen. Vid allmän tentamen tenteras då all kurslitteratur som en helhet.

Huvudansvarig: Professorn i kommunalförvaltning

Medansvariga: Universitetslektorn i statskunskap, universitetslektorn i statskunskap med förvaltning