Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.12.2019 at 09:00 - 15.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 15.1.2020
10:15 - 11:45
Fri 17.1.2020
10:15 - 11:45
Wed 22.1.2020
10:15 - 11:45
Fri 24.1.2020
10:15 - 11:45
Wed 29.1.2020
10:15 - 11:45
Fri 31.1.2020
10:15 - 11:45
Wed 5.2.2020
10:15 - 11:45
Fri 7.2.2020
10:15 - 11:45
Wed 12.2.2020
10:15 - 11:45
Fri 14.2.2020
10:15 - 11:45
Fri 21.2.2020
12:15 - 14:45

Description

  • Studieavsnittet är öppet för studenter från olika utbildningsprogram vid HU.
  • Studenter i KSV i vetenskapsområdet statskunskap med förvaltning samt den tematiska helheten God förvaltning antas i första hand.

Introduktion till statskunskap.

För de som avlägger den tematiska helheten God förvaltning krävs antingen avklarad introduktionskurs i statskunskap eller introduktionskurs i rättsvetenskap.

Målen är att studenten efter avslutat studieavsnitt:

  • känner till hur den offentliga förvaltningens roll studeras inom statskunskapen,
  • kan identifiera och bedöma praktiska tillämpningar av viktiga organiserings- och styrformer på de olika förvaltningsnivåerna,
  • kan analysera hur den offentliga förvaltningens inre uppbyggnad påverkar politiska beslutsprocesser,
  • förmår självständigt reflektera över viktiga utvecklingsdrag och samband på förvaltningspolitikens område.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: I början av studierna i statskunskap med förvaltning.

Studieavsnittet ordnas: Vårterminen, period III.

Studieavsnittet består av föreläsningar, närstudietillfällen och gruppuppgifter. Till studieavsnittet hör en skriftlig tentamen.

  1. Dahlström, C. (red) Politik som organisation. Förvaltningspolitikens grundproblem. Studentlitteratur 2018. 285 s.

  2. Bevir, M. Governance: A Very Short Introduction. Oxford University Press 2012. 152 s. (e-bok)

  3. Sjöblom, S. Den starka statens styrningsproblem. Publikationer från projektet Förvaltningslösningars språkliga konsekvenser 2011. 111 s.

Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 0-5. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen eller fås vid behov av tentator.

Om all kurslitteratur tenteras vid allmänt tentamenstillfälle utgör godkänd nivå på svar på frågor till samtliga böcker ett minimikrav för godkänd tentamen.

Studieavsnittet kan avläggas på två sätt:

a) Studenten deltar i föreläsningar (80% närvaro), gruppuppgifter och skriftlig tentamen.

b) Studieavsnittet avläggs i form av litteraturtentamen. Vid allmän tentamen tenteras då all kurslitteratur som en helhet.

Professorn i kommunalförvaltning Stefan Sjöblom och timlärare