Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.5.2019 at 09:00 - 31.7.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 23.8.2019
12:00 - 16:00

Description

  • Studieavsnittet är öppet för alla studenter i olika utbildningsprogram vid HU.
  • Studenter i KSV med vetenskapsområdet statskunskap med förvaltning antas i första hand.
  • För dem som avlägger studieavsnittet som ämnesstudier i statskunskap med förvaltning krävs avklarad introduktionskurs i statskunskap.
  • För dem som avlägger studieavsnittet som en del av studiehelheten Statskunskap 2: Deltagandets politik krävs avklarad introduktionskurs i statskunskap.

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:

  • förstå och förklara aktuella problem i politikens organisering,
  • identifiera och bedöma sambandet mellan olika teorier på det aktuella området,
  • analysera teoriernas betydelse för institutionella strukturer,
  • ge exempel på hur teorierna kan användas i rätt kontext och hur de kan tillämpas.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: I mitten av studierna i statskunskap med förvaltning.

Studieavsnittet ordnas: Studieavsnittet ges inte nödvändigtvis varje år.

Studieavsnittets innehåll anges av den ansvariga läraren.

Studieavsnittets litteratur anges av den ansvariga läraren.

Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 0-5. Bedömningskriterier kan vid behov fås av tentator.

Please fill in chosen literature and information on how you are completing the course (even if there are no optional forms of completion)

Studieavsnittet kan avläggas som specialkurs i enlighet med särskilda anvisningar.

Universitetslektorn i statskunskap med förvaltning