Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
15.8.2019 at 09:00 - 11.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 11.9.2019
10:15 - 11:45
Wed 18.9.2019
10:15 - 11:45
Wed 25.9.2019
10:15 - 11:45
Wed 2.10.2019
10:15 - 11:45
Wed 9.10.2019
10:15 - 11:45
Mon 2.12.2019
12:15 - 13:45
Mon 9.12.2019
12:15 - 13:45
Tue 21.1.2020
10:15 - 11:45
Tue 28.1.2020
10:15 - 11:45
Tue 4.2.2020
10:15 - 11:45
Tue 11.2.2020
10:15 - 11:45
Tue 18.2.2020
10:15 - 11:45
Tue 25.2.2020
10:15 - 11:45
Tue 3.3.2020
10:15 - 11:45
Tue 17.3.2020
10:15 - 11:45

Description

Studieavsnittet är avsett för studenter i vetenskapsområdet Sociologi i KSV.

Minst 20 sp studier i sociologi, inklusive Introduktion till sociologin, Studiecirklar i sociologi samt Skrivkurs i sociologi 5 sp.

Efter avlagt studieavsnitt förväntas studenten

  • kunna skriva en sociologisk avhandling baserad på vetenskaplig argumentation,
  • kunna självständigt formulera och skriftligt behandla en sociologisk frågeställning inom ett av sociologins delområden,
  • kunna tillämpa sociologisk teori, forskning och vokabulär i skrivna akademiska arbeten,
  • kunna opponera och bedöma kvaliteten hos skrivna akademiska arbeten.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: År 3.

Studieavsnittet ordnas: Period 1 och period 3.

Skrivning av kandidatavhandlingen som bedöms av universitetslektorerna och professorn i sociologi samt obligatoriskt deltagande i kandidatseminariet som leds av universitetslektorn.

Teoretisk och empirisk sociologisk litteratur som används som referenser i kandidatavhandlingen.

Kandidatavhandlingen bedöms på betygsskalan 0-5. Bedömningskriterier ges vid behov av undervisningspersonalen.

Presentation av idépapper för kandidatavhandlingen samt ett utkast till kandidatavhandlingen under kandidatseminariet. Opponering av en annan deltagares kandidatavhandling. Närvarokrav 90 %. Skrivning av kandidatavhandlingen. Kandidatavhandlingen omfattar 20-25 sidor text inklusive referenser.

Universitetslektorn i sociologi