Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.12.2019 at 09:00 - 16.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 16.1.2020
08:15 - 09:45
Mon 20.1.2020
14:15 - 15:45
Thu 23.1.2020
08:15 - 09:45
Mon 27.1.2020
14:15 - 15:45
Thu 30.1.2020
08:15 - 09:45
Mon 3.2.2020
14:15 - 15:45
Thu 6.2.2020
08:15 - 09:45
Mon 10.2.2020
14:15 - 15:45
Thu 13.2.2020
08:15 - 09:45
Fri 28.2.2020
09:15 - 11:45
Wed 4.3.2020
08:15 - 12:45

Description

Studieavsnittet är öppet för alla studenter i olika utbildningsprogram vid HU. Studenter i KSV med inriktning socialpsykologi antas i första hand, därefter studenter med andra inriktningar i KSV.

Studieavsnittet kan ingå i den tematiska helheten ledarskap.

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt:

  • har grundläggande kunskaper om centrala socialpsykologiska arbets- och organisationsteorier och -begrepp med kopplingar till aktuella utmaningar i arbetslivet,
  • kan tillämpa denna kunskap i arbetslivet gällande organisationsförändring och utveckling, ledarskap, identitet och välmående i organisationer,
  • har en förmåga att identifiera problem i arbetsgemenskaper och kunna formulera rekommendationer i syfte att skapa en hälsosam arbetsplats.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: I början av studierna i socialpsykologi.

Studieavsnittet ordnas: Vårterminen, period III.

Kursen består av föreläsningar, övningsarbeten och gruppuppgifter. Till kursen hör en skriftlig tentamen.

  1. Kaufmann, G. & Kaufmann, A. (2016). Psykologi i organisation och ledning. Lund: Studentlitteratur. 4. upplagan (också 2. och 3. upplagan kan användas). 590 s.
  2. Jonsen, K., Maznevski, M. L., & Schneider, S. C. (2010). Gender differences in leadership–believing is
    seeing: implications for managing diversity. Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal, 29(6), 549-572.
  3. Brown, A. D. (2015). Identities and identity work in organizations. International Journal of
    Management Reviews, 17(1), 20-40.

Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 0-5. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen eller fås vid behov av tentator.

Studieavsnittet kan avläggas på två olika sätt:

a) Studenten deltar i föreläsningar, övningar och skriftlig tentamen.

b) Enbart litteraturstudier. Studenten tenterar vid allmänt tentamenstillfälle (tentamen vid tre angivna allmänna tentamenstillfällen per år), litteratur (punkterna 1-3 i den angivna litteraturen).

Universitetslektorn i socialpsykologi