Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Aktuella välfärdspolitiska frågor: EU och socialpolitiken 5 Cr General Examination 5.6.2020 - 5.6.2020
Aktuella välfärdspolitiska frågor: EU och socialpolitiken 5 Cr General Examination 8.5.2020 - 8.5.2020
Aktuella välfärdspolitiska frågor: EU och socialpolitiken 5 Cr General Examination 3.4.2020 - 3.4.2020
Aktuella välfärdspolitiska frågor: EU och socialpolitiken 5 Cr General Examination 28.2.2020 - 28.2.2020
Aktuella välfärdspolitiska frågor: EU och socialpolitiken 5 Cr General Examination 17.1.2020 - 17.1.2020
Aktuella välfärdspolitiska frågor: EU och socialpolitiken 5 Cr General Examination 13.12.2019 - 13.12.2019
Aktuella välfärdspolitiska frågor: EU och socialpolitiken 5 Cr General Examination 1.11.2019 - 1.11.2019
Aktuella välfärdspolitiska frågor: EU och socialpolitiken 5 Cr General Examination 27.9.2019 - 27.9.2019
Aktuella välfärdspolitiska frågor: EU och socialpolitiken 5 Cr General Examination 23.8.2019 - 23.8.2019
Aktuella välfärdspolitiska frågor: EU och socialpolitiken 5 Cr General Examination 7.6.2019 - 7.6.2019
Aktuella välfärdspolitiska frågor: EU och socialpolitiken 5 Cr General Examination 10.5.2019 - 10.5.2019
Aktuella välfärdspolitiska frågor: EU och socialpolitiken 5 Cr General Examination 5.4.2019 - 5.4.2019
Aktuella välfärdspolitiska frågor: EU och socialpolitiken 5 Cr General Examination 1.3.2019 - 1.3.2019
Aktuella välfärdspolitiska frågor: EU och socialpolitiken 5 Cr General Examination 18.1.2019 - 18.1.2019
Aktuella välfärdspolitiska frågor: EU och socialpolitiken 5 Cr General Examination 7.12.2018 - 7.12.2018
Aktuella välfärdspolitiska frågor: EU och socialpolitiken 5 Cr General Examination 2.11.2018 - 2.11.2018
Aktuella välfärdspolitiska frågor: EU och socialpolitiken 5 Cr General Examination 28.9.2018 - 28.9.2018
Aktuella välfärdspolitiska frågor: EU och socialpolitiken 5 Cr General Examination 24.8.2018 - 24.8.2018
Aktuella välfärdspolitiska frågor: EU och socialpolitiken 5 Cr General Examination 8.6.2018 - 8.6.2018
Aktuella välfärdspolitiska frågor: EU och socialpolitiken 5 Cr General Examination 11.5.2018 - 11.5.2018
Aktuella välfärdspolitiska frågor: EU och socialpolitiken 5 Cr General Examination 6.4.2018 - 6.4.2018
Aktuella välfärdspolitiska frågor: EU och socialpolitiken 5 Cr General Examination 9.3.2018 - 9.3.2018
Aktuella välfärdspolitiska frågor: EU och socialpolitiken 5 Cr General Examination 9.2.2018 - 9.2.2018
Aktuella välfärdspolitiska frågor: EU och socialpolitiken 5 Cr General Examination 12.1.2018 - 12.1.2018
Aktuella välfärdspolitiska frågor: EU och socialpolitiken 5 Cr General Examination 1.12.2017 - 1.12.2017
Aktuella välfärdspolitiska frågor: EU och socialpolitiken 5 Cr General Examination 27.10.2017 - 27.10.2017
Aktuella välfärdspolitiska frågor: EU och socialpolitiken 5 Cr General Examination 22.9.2017 - 22.9.2017

Target group

Studieavsnittet är öppet för alla studenter i KSV och från andra program.

Prerequisites

Grundläggande insikter i socialpolitik, t.ex Introduktion till socialpolitiken är en fördel.

Learning outcomes

  • Studenten förstår väl centrala utvecklingsdrag och aktuella förhållanden som kännetecknar EUs förhållande till socialpolitiska frågor
  • Studenten kan beskriva och förhålla sig analytiskt till åtgärder och processer som formar och förändrar förhållandet mellan EU och socialpolitiken, deras effekter för människors välfärd samt befintliga vetenskapliga angreppssätt för att analysera och förklara dem.

Timing

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: 2-3 läsåret.

Studieavsnittet ordnas: Se uppgifter om respektive tema-avsnitt. Vissa avsnitt kan fortlöpande tenteras på allmänt tentamenstillfälle eller motsvarande.

Contents

Kursen kan bestå av föreläsningar, gruppuppgifter, enskilda skriftliga arbeten och/ eller självständiga litteraturstudier eller övriga arbetsformer enligt ansvarslärarens anvisningar.

Study materials

Enligt ansvarslärarens anvisningar

Assessment practices and criteria

Studieavsnittet bedöms med vitsordsskalan 1-5. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen eller fås vid behov av tentator.

Completion methods

Studieavsnittet kan bestå av föreläsningar, gruppuppgifter, enskilda skriftliga arbeten och/ eller självständiga litteraturstudier eller övriga arbetsformer enligt ansvarslärarens anvisningar.