Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
23.10.2019 at 09:00 - 12.11.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 22.11.2019
12:30 - 14:30

Description

Opintojakso on pakollinen kulttuurien tutkimuksen opiskelijoille.

Opiskelija tunnistaa kulttuurintutkimuksen peruskäsitteistön ja tutkimustraditiot/osaa vertailla erilaisien lähestymistapojen/tieteenalojen tutkimuskysymyksiä.

Ensimmäinen vuosi, 1. periodi.

Johdantoluennot ja ohjelman eri tieteenalojen sekä tutkimushenkilökunnan esittely.

Väliarvio (palautekeskustelu kurssin puolivälissä).

Osallistuminen luennoille, harjoitustehtävien suorittaminen.

Luennot ja tehtävät (5).