Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.10.2019 at 09:00 - 25.10.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Fri 1.11.2019
09:15 - 11:45
Fri 8.11.2019
09:15 - 11:45
Fri 15.11.2019
09:15 - 11:45
Fri 22.11.2019
09:15 - 11:45
Fri 29.11.2019
09:15 - 11:45
Tue 3.12.2019
16:15 - 18:45
Fri 13.12.2019
09:15 - 11:45

Material

Kulttuurien tutkimuksen ammattilaiseksi
5op.
UKA 501, 5 op, Valinnainen erikoiskurssi I

Olet aloittanut kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman - tiedätkö mihin työtehtäviin se sinua
valmistaa? Tiedätkö omat mahdollisuutesi, ovatko tulevaisuuden suunnitelmasi valmiit vai oletko
täysin hukassa? Tämä kurssi on sinulle, joka haluat hahmottaa omaa osaamistasi, jäsennellä
ammattitaitoasi ja tietää millaisia mahdollisuuksia työelämä tarjoaa sinulle tulevaisuudessa.

Käsitys siitä, millä alalla haluat työskennellä tulevaisuudessa on hyvä huomioida heti opintojen
alusta saakka. Ymmärrys omasta osaamisesta, kehittyvästä ammattitaidosta ja
työmahdollisuuksista tukevat opintovalintojasi.

Osaamistavoitteet:
Kurssin jälkeen opiskelija:
• hahmottaa oman ammatillisen osaamiskentän ja osaa esittää sen selkeästi työnhaussa
• saa kontakteja alumneihin ja tietää millä eri työelämän osa-alueilla oman alan koulutetut
työskentelevät
• osaa hahmottaa työmahdollisuudet julkisella ja yksityisellä sektorilla sekä järjestökentällä
• osaa laatia työnhakuasiakirjoja kuten CVn, työhakemuksen ja LinkedIn-profiilin sekä tehdä
työhakemuksen ja avoimen hakemuksen
• osaa jäsentää sen työkentän, missä haluaa työskennellä tulevaisuudessa ja hahmottaa siinä
vaikuttavat toimijat
Kurssin luennot ja harjoitukset
Luentojen teemoja:
1. Oman osaamisen tunnistaminen ja uran suunnittelu
2. Miten kertoa oma osaaminen selkeästi työnantajalle?
3. Miten löydän itseäni kiinnostavat työpaikat ja ymmärrän työkentän kaikki toimijat?
4. CV, mega-CV, CV-kuva, työhakemus, avoin hakemus
5. Työpaikkojen hakeminen, piilotyöpaikat ja haastattelu
6. LinkedIn-profiili ja verkostoituminen
7. Informaatiohaastattelu
8. Alumnipaneeli viimeisellä kerralla
Palautettavia harjoituksia:
1. Osaamisprofiili

2. CV
3. Työnantajaluettelo
4. Harjoitushakemus
5. LinkedIn-profiili
6. Informaatiohaastattelu