Eino Sarkki/Karkkilan ruukkimuseo Senkka

muuttuvan teollisuustyön kulttuuriperintö

Muuttuvan teollisuustyön kulttuuriperintö: Johdantokurssi, AYKUKA-503, KUMA-FO303, KUMA-FO310, KUMA-KP505

Muuttuvan teollisuustyön kulttuuriperintö: Johdantokurssi
AYKUKA-503, KUMA-FO303, KUMA-FO310, KUMA-KP505
Intensiivikurssi toukokuussa
Järjestetään etäopetuksena yhteistyössä Avoimen yliopiston kanssa.

Vastuuopettaja: Folkloristiikan yliopistonlehtori Kirsti Salmi-Niklander

Oppimistavoitteet: Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat muuttuvaan teollisuustyöhön sekä johdattaa pohtimaan kulttuuriperintöalojen ja muuttuvan teollisuustyön tavoitteiden ja näkökulmien vuorovaikutusta. Luennoilla käsitellään muuttuvia työkäytäntöjä, poliittista toimintaa ja yhteisöllistä vuorovaikutusta; tehdasyhteisöjen materiaalista ympäristöä sekä suullisia ja kirjallisia perinteitä. Muuttuvaa teollisuustyötä tarkastellaan monitieteisesti.
Kurssiin liittyy virtuaalinen ekskursio Karkkilaan, jossa tutustutaan Ruukkimuseo Senkkaan, tehdasmiljööseen sekä tänä vuonna 200 vuotta täyttävän Högforsin rautaruukin (nyk. Componenta oy:n Karkkilan valimo) toimintaan. Kurssi on osa 15 op:n kokonaisuutta ”Muuttuvan teollisuustyön kulttuuriperintö”, johon liittyen syksyllä 2020 toteutetaan Muistitietotutkimuksen praktikum-kurssi (KUMA-FO310) sekä museologian projektikurssi (KUMA-MU512). Kurssikokonaisuus liittyy Työväen Arkiston 60-vuotisjuhlakeruuseen ”Yhteen hitsattu porukka”, joka toteutetaan yhdessä Teollisuusliiton kanssa: https://tehdasperinne.fi/.

Suoritusmuodot: Etäopetusluennot sekä niihin liittyvät analyysi- ja keskustelutehtävät. Essee luentojen ja oheiskirjallisuuden pohjalta valitusta aihepiiristä
Esseen DL 31.5. (arviointi 12.6.) tai 31.8. (arviointi 15.9.)

Etäopetusluennot
To 7.5.
Dosentti, yliopistonlehtori Kirsti Salmi-Niklander (Helsingin yliopisto): Työn orjat ja sankarit. Johdatusta muuttuvan teollisuustyön kulttuuriperintöön.
Tehtävien DL ma 11.5.

Ti 12.5.
Teollisen kulttuuriperinnön materiaaliset ulottuvuudet
FM, arkistotutkija Pete Pesonen (Työväen Arkisto): Tehdastyökulttuuri työntekijöiden tekemien firabelien näkökulmasta
Dosentti Tiina Äikäs (Oulun yliopisto): Vanhojen teollisuuskohteiden materiaalisuus ja muuttuvat merkitykset
Tehtävien DL to 14.5.

Pe 15.5.
Tehdasyhteisöjen suullinen ja kirjallinen kulttuuri
FT Niina Naarminen: Muistitietoa tehdassalista ja telakka-altaalta
FM Risto Turunen (Tampereen yliopisto): Tampereen puuvillatehtaalaisten käsinkirjoitetut lehdet 1900-luvun alussa
Tehtävien DL ma 16.5.

Ti 19.5. Virtuaalinen ekskursio Karkkilan tehdasyhteisöön
Kirsti Salmi-Niklander ja arkkitehti Tiina Valpola: Karkkilan teollinen kulttuuriperintö
Tehtävien DL ma 25.5.

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 11.5.2020
10:15 - 13:45
Wed 13.5.2020
10:15 - 13:45
Thu 14.5.2020
10:15 - 13:45
Tue 19.5.2020
08:15 - 13:45

Description

Ilmoittautuminen Avoimen yliopiston kurssisivun kautta: https://courses.helsinki.fi/fi/aykuka-503/135564541 .