Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 10.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 3.9.2019
14:15 - 15:45
Tue 10.9.2019
14:15 - 15:45
Tue 17.9.2019
14:15 - 15:45
Tue 24.9.2019
14:15 - 15:45
Tue 1.10.2019
14:15 - 15:45
Tue 8.10.2019
14:15 - 15:45
Tue 15.10.2019
14:15 - 15:45
Tue 29.10.2019
14:15 - 15:45
Tue 5.11.2019
14:15 - 15:45
Tue 12.11.2019
14:15 - 15:45
Tue 19.11.2019
14:15 - 15:45
Tue 26.11.2019
14:15 - 15:45
Tue 10.12.2019
14:15 - 15:45
Tue 14.1.2020
14:15 - 15:45
Tue 21.1.2020
14:15 - 15:45
Tue 28.1.2020
14:15 - 15:45
Tue 4.2.2020
14:15 - 15:45
Tue 11.2.2020
14:15 - 15:45
Tue 18.2.2020
14:15 - 15:45
Tue 25.2.2020
14:15 - 15:45
Tue 10.3.2020
14:15 - 15:45
Tue 17.3.2020
14:15 - 15:45
Tue 24.3.2020
14:15 - 15:45
Tue 31.3.2020
14:15 - 15:45
Tue 7.4.2020
14:15 - 15:45
Tue 21.4.2020
14:15 - 15:45
Tue 28.4.2020
14:15 - 15:45

Description

Aasian tutkimuksen opintosuunnan muut aineopinnot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvä valmiudet tieteellisen tutkimuksen suunnitteluun ja siinä käytettäviin metodeihin. Hän pystyy toteuttamaan pienehkön tutkimusprojektin ja esittelemään sitä kirjallisesti ja suullisesti. Opiskelija tutustuu alansa tieteelliseen keskusteluun ja oppii analysoimaan kriittisesti sekä omaa että muiden tutkimusta.

Proseminaarin aikana perehdytään tieteelliseen tutkimuksen tekemiseen ja Aasian tutkimuksen tutkimusmetodien ja -teorian valintaan, alan metodologisiin kysymyksiin, lähdekritiikkiin, lähdeviitteiden tekemiseen ja oman tutkimuksen keskeisiin aineistoihin. Tämän lisäksi harjoitellaan tieteellistä kirjoittamista. Opiskelijat kirjoittavat kurssin aikana oman proseminaarin tutkimussuunnitelman ja proseminaarityön. Näiden lisäksi he arvioivat ja opponoivat muiden opiskelijoiden tutkimusta ja proseminaaritöitä. Opintojakson kuluessa laadittu kirjallinen työ hyväksytään kandidaatintutkielmaksi.

-

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista seminaarin opetuskerroille, tutkimussuunnitelman ja tutkielman kirjoittamista, esittämistä sekä opponenttina toimimista. Kirjallisen työn tulee kattaa tutkielmalle asetetut vaatimukset.

Opiskelija osallistuu aktiiviesti seminaariin, laatii ja esittää tutkimussuunnitelman ja tutkielman sekä toimii opponenttina. Opintojaksoon sisältyy erikseen sovittavia harjoituksia.