Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 3.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 5.9.2019
14:15 - 15:46
Mon 9.9.2019
16:15 - 17:46
Thu 12.9.2019
14:15 - 15:46
Mon 16.9.2019
16:15 - 17:46
Thu 19.9.2019
14:15 - 15:46
Mon 23.9.2019
16:15 - 17:46
Thu 26.9.2019
14:15 - 15:46
Mon 30.9.2019
16:15 - 17:46
Thu 3.10.2019
14:15 - 15:46
Mon 7.10.2019
16:15 - 17:46
Thu 10.10.2019
14:15 - 15:46
Mon 14.10.2019
16:15 - 17:46
Thu 17.10.2019
14:15 - 15:46

Other teaching

Description

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman alue- ja kulttuurintutkimuksen opintosuunnan opiskelijat sekä alue- ja kulttuurintutkimuksen (vanha tutkinto) pää- ja sivuaineopiskelijat. Mikäli salissa on tilaa, muutkin kulttuuriteorian perusteista kiinnostuneet ovat tervetulleita.

Jakso ei edellytä edeltäviä opintoja, mutta on suositeltavaa suorittaa kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman perusopinnot ennen aineopintotason kursseja.

Miten alue- ja kulttuurintutkimuksessa ajatellaan, analysoidaan ja tutkitaan? Tällä kurssilla tutustutaan kulttuurintutkimuksen käsitteellisiin, teoreettisiin ja metodisiin lähtökohtiin sekä tarkastellaan muutamia keskeisiä tutkimusaloja ja -teemoja. Kurssin suoritettuasi hallitset kulttuuriteorian perusteet ja tieteelliset keskustelutavat alue- ja kulttuurintutkimuksen alalla sekä tunnistat, millaista on konstruktionistinen tietoteoria.

Toinen opintovuosi.

Kurssilla puhutaan kulttuuriteorian keskeisistä piirteistä ja pohditaan, mitä tarkoitetaan esimerkiksi kulttuurin, kontekstin, diskurssin, representaation ja käytänteen käsitteillä. Mitä tarkoitetaan merkitysten tutkimisella? Entä mitä tekemistä sillä on vallan kanssa? Miten kulttuurien kohtaamista, globalisaatiota ja eurosentrisyyttä voisi hahmottaa? Keskustelemme myös identiteettien, sukupuolen, kehollisuuden ja populaarikulttuurin tutkimuksesta ja pohdimme niiden roolia kulttuurintutkimuksen kokonaisuudessa.

Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa luennoilla, kolmen tekstin lukemista ja niihin perustuvien harjoitustehtävien kirjoittamista sekä oppimispäiväkirjan laatimista.

Saatavissa moodlessa.

Arviointi (0-5) perustuu oppimispäiväkirjaan ja artikkelitehtäviin sekä aktiiviseen osallistumiseen kurssilla. Erityistä huomiota kiinnitetään töiden akateemiseen laatuun, niissä näkyvään kriittiseen ajatteluun ja opittavan asian syvälliseen ymmärtämiseen sekä töiden täsmälliseen tuottamiseen.

Kurssi on ensisijaisesti luentokurssi, mutta myös keskustelulle löytyy tilaa. Opiskelijat myös lukevat artikkeleita ja kirjoittavat niistä omia harjoitustehtäviä.

Anu Korhonen