Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.10.2019 at 09:00 - 26.10.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 28.10.2019
14:15 - 15:45
Mon 4.11.2019
14:15 - 17:45
Mon 11.11.2019
14:15 - 17:45
Mon 18.11.2019
14:15 - 17:45
Mon 25.11.2019
14:15 - 17:45
Mon 2.12.2019
14:15 - 17:45
Mon 9.12.2019
14:15 - 17:45

Description

Jakso ei edellytä edeltäviä opintoja, mutta on suositeltavaa suorittaa kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman perusopinnot ennen aineopintotason kursseja.

Opiskelija tunnistaa ja vertailee aluekohtaisia ja/tai transnationaaleja median ja/tai populaarikulttuurin ilmiöitä. Opiskelija pystyy soveltamaan median ja populaarikulttuurin tutkimuksen lähestymistapoja ja käsitteitä median ja populaarikulttuurin ajankohtaisiin tai historiallisiin ilmiöihin. Hän pystyy perustelemaan, analysoimaan ja kriittisesti tulkitsemaan median ja populaarikulttuurin toimintatapoja suhteessa niiden kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin konteksteihin.

Latinalaisamerikkalainen elokuva ja sen yhteiskunnallinen konteksti -kurssi lähestyy latinalaisamerikkalaisen elokuvan historiaa kuuden eri maista ja eri vuosikymmeniltä peräisin olevan merkkiteoksen kautta, pureutuen erityisesti kyseisiin elokuviin yhteiskunnallisen kontekstinsa kuvaajina. Ensimmäinen kurssitapaaminen (28.10.) on "normaali" luento, ja tällöin Antti Korpisaari esittelee kurssin ja sen työtavat sekä puhuu lyhyesti latinalaisamerikkalaisen elokuvan historiasta. 4.11. alkaen kurssitapaamiset ovat kahden "normaalin" luennon mittaisia; jokaisen tapaamisen ensimmäisellä puolikkaalla katsotaan elokuva, jota sitten noin vartin mittaisen tauon jälkeen analysoidaan ryhmätyöalustuksen ja pienryhmä- sekä yleiskeskustelujen kautta.

Katsottavia elokuvia on kuusi, ja jokaista elokuvaa alustamaan muodostetaan (noin) 2–4 hengen ryhmä.

Koska kurssitapaamisia on yhteensä vain seitsemän, ja koska kurssin luonne on keskusteleva, on kurssilla tiukka läsnäolovelvollisuus; yksi poissaolo sallitaan, sairauden tai muun pakottavan syyn aiheuttamista ylimääräisistä poissaoloista seuraa lisätehtäviä.

Kurssitapaamisten ja ryhmätyöalustustehtävän lisäksi hyväksyttyyn kurssisuoritukseen vaaditaan essee: Valitse ja katso vähintään neljä sellaista pitkää Latinalaisessa Amerikassa tuotettua ja kuvattua fiktioelokuvaa, joita ei ole katsottu kurssitapaamisissa ja jotka eivät edusta aivan kevyintä viihde-elokuvan genreä. Kyseiset elokuvat voi katsoa (omalla kustannuksella) elokuvateatterissa (Rakkautta & Anarkiaa 19.–29.9.; Cinemaissi 23.–27.10.), DVD:ltä/Blue-ray:lta, televisiosta tai netin kautta. Elokuvien pohjalta tulee kirjoittaa ja palauttaa noin 10-sivuinen essee (fonttikoko 12; riviväli 1,5), jossa käydään läpi elokuvien synopsikset sekä analysoidaan kyseisten elokuvien sitoutumista yhteiskunnalliseen kontekstiinsa, toisiinsa ja kurssilla käsiteltyihin teemoihin. Essee on palautettava kurssin Moodle-alueelle viimeistään 29.12.2019.

Kurssin aikana tutustutaan aihetta tukevaan oheiskirjallisuuteen, joka ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

5 op:n kokonaispaketin arvosana muodostuu esseen/tentin arvosanan (60 %) sekä ryhmätyöalustuksen ja keskusteluaktiivisuuden (40 %) pohjalta. Arvosteluasteikko 0–5.

Käy alue- ja kulttuurintutkimuksen aineopintojen kohdan KUKA-AL217 (media ja populaarikulttuuri) lisäksi Latinalaisen Amerikan tutkimuksen opintokokonaisuus I:n vapaavalintaiseksi jaksoksi (KUKA-AL503) sekä Latinalaisen Amerikan tutkimuksen vanhan tutkintorakenteen mukaisten perus- ja aineopintojen kohtiin XAK140L / XAK280L / XAK290L.

Jakso toteutetaan ensisijaisesti luentokurssina tai seminaarina. Vaihtoehtoisesti jakson voi suorittaa kirjatenttinä tai esseenä. Vaihtoehtoisesta suoritusmuodosta on sovittava erikseen jaksosta vastaavan opettajan kanssa.
Kirjatentti:

Media ja populaarikulttuuri (KUKA-AL217)

Lue teos Storey, John (2015): Cultural Theory and Popular Culture: An Introduction (Seventh Edition) sekä valitse alla olevasta listasta 2 teosta:

  • Beezley, William H. & Linda A. Curcio-Nagy eds. (2011:) Latin American Popular Culture since Independence: An Introduction (Second Edition).
  • Briggs, Asa & Peter Burke (2010): A Social History of the Media: From Gutenberg to the Internet (Third Edition).
  • Chambers, Deborah (2013): Social Media and Personal Relationships: Online Intimacies and Networked Friendship.
  • Gustaffson, Tommy & Pietari Kääpä eds. (2015): Nordic Genre Film: Small Nation Film Cultures in the Global Marketplace.
  • Harvard, Jonas & Peter Stadius eds. (2013): Communicating the North: Media Structures and Images in the making of the Nordic Region.
  • Lugo-Ocando, Jairo ed. (2008): The Media in Latin America.
  • Mäkelä, Janne (2011): Kansainvälisen populaarimusiikin historiaa.
  • Tryon, Chuck (2016): Political TV.

yliopistonlehtori Antti Korpisaari