Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.12.2018 at 09:00 - 28.2.2019 at 23:55

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Fri 25.1.2019
12:15 - 13:45
Fri 1.2.2019
12:15 - 13:45
Fri 8.2.2019
12:15 - 13:45

Other teaching

25.01. - 25.01.2019 Fri 10.15-11.45
01.02. - 01.02.2019 Fri 10.15-11.45
08.02. - 08.02.2019 Fri 10.15-11.45
Georg Haggrén
Teaching language: Finnish
25.01. - 25.01.2019 Fri 12.15-13.45
01.02. - 01.02.2019 Fri 12.15-13.45
08.02. - 08.02.2019 Fri 12.15-13.45
Georg Haggrén
Teaching language: Finnish

Description

Suomen ja lähialueiden arkeologia KUKA-AR212.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot Suomessa tavattavasta arkeologisesta löytömateriaalista ja keskeisimmistä esinetyypeistä, esineiden valmistusmenetelmistä ja -materiaaleista sekä esinetutkimuksen menetelmistä ja terminologiasta. Opintojaksoon kuuluu tiedon soveltamis- ja ryhmätyötaitoja kehittäviä harjoituksia.

Opintojaksossa käsitellään Suomen esihistoriallisen ja historiallisen ajan keskeinen arkeologinen löytömateriaali sekä tutustutaan esineiden valmistustapoihin ja luokitteluun.

Opetuksen oheismateriaalina käytetään oppiaineen esihistoriallisesta kiviesineistöstä, keramiikasta sekä rautaesineistä laadittuja www-sivustoja, ks. http://www.helsinki.fi/hum/arla/esineisto_kivikausi/, http://www.helsinki.fi/hum/arla/keram/ sekä http://www.helsinki.fi/arkeologia/rautaesine/.

Luentokurssin hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään aktiivista osallistumista luennoille ja harjoituksiin (80 % kokoontumiskerroista) sekä opitun tiedon soveltamista edellyttävien kirjallisten tehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Luentokurssi, johon liittyy kirjallisia tehtäviä, vierailukäyntejä sekä pienryhmissä tapahtuvia demonstraatioita.