Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

KUKA-FO213 Folkloren tekstit ja lajit (5 op)
ke 14-16
18.09. -16.10.19 (periodi I) Topelia, A109
30.10. -11.12.19 (peridodi II) Metsätalo, sali 7

opettajat:
Venla Sykäri – 040-5195562, venla.sykari@helsinki.fi
Lotte Tarkka – 050-310 2727, lotte.tarkka@helsinki.fi

Ke 18.9.2019 Venla Sykäri: Johdatus kurssille. Genren käsite ja luokittelun kriteerit.
Ke 25.9.2019 Venla Sykäri: Kurssitehtävän tehtäväksianto. Vierailu Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistossa, Hallituskatu 1.
Ke 2.10.2019 Lotte Tarkka: Folklore: kommunikaatio, tekstuaalisuus, intertekstuaalisuus
Ke 9.10.2019 Lotte Tarkka: Folkloren variaatio ja kiteytyneisyys
Ke 16.10.2019 Lotte Tarkka: Genreajattelun historiaa. Genrejen välinen intertekstuaalisuus
väliviikko
Ke 30.10.2019 Venla Sykäri – Kurssilaisten esitelmiä
Ke 6.11.2019 Venla Sykäri – Kurssilaisten esitelmiä
Ke 13.11.2019 Venla Sykäri – Kurssilaisten esitelmiä
Ke 20.11.2019 Venla Sykäri – Kurssilaisten esitelmiä
Ke 27.11.2019 Venla Sykäri – Kurssilaisten esitelmiä
Ke 4.12.2019 Venla Sykäri: Rekisterinäkökulma ja genren käsite
Ke 11.12.2019 Venla Sykäri: Rekisterinäkökulma käytännössä: riimillinen runo Euroopassa

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 28.8.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 18.9.2019
14:15 - 15:45
Wed 25.9.2019
14:15 - 15:45
Wed 2.10.2019
14:15 - 15:45
Wed 9.10.2019
14:15 - 15:45
Wed 16.10.2019
14:15 - 15:45
Wed 30.10.2019
14:15 - 15:45
Wed 6.11.2019
14:15 - 15:45
Wed 13.11.2019
14:15 - 15:45
Wed 20.11.2019
14:15 - 15:45
Wed 27.11.2019
14:15 - 15:45
Wed 4.12.2019
14:15 - 15:45
Wed 11.12.2019
14:15 - 15:45

Description

Praktikumin suorittanut ymmärtää tutkimukseen ja arkistokäytänteisiin liittyvän perinnelajeja eli genrejä koskevan keskustelun peruspiirteet ja osaa soveltaa perinnelajianalyyttistä otetta tekstianalyysissä ja tulkinnassa. Hän tunnistaa keskeiset ylikulttuuriset ja suomalaisen kansanperinteen genret ja osaa ja lähestyä niitä lähdekriittisesti. Praktikumissa harjaannutaan myös genrejen tunnistamiseen nykykulttuurin mediaympäristöissä, ja samalla edistetään kriittistä medialukutaitoa.

Praktikumissa tutustaan perinnelajiajattelun historiaan, perinnelajikäsitteiden ja -järjestelmien luonteeseen ja genrejen väliseen vuorovaikutukseen. Lisäksi perehdytään genreajattelun edellyttämiin metodologisiin käytänteisiin. Kurssilla tutustutaan myös aineistopohjaisesti proosaperinteen, runoperinteen ja pienfolkloren lajeihin.

Annetaan opetuksen yhteydessä.

Praktikumkurssi arvioidaan yleisellä asteikolla 0-5. Suoritus edellyttää aktiivista osallistumista praktikumtapaamisiin ja tapaamisissa annettujen tehtävien suorittamista. Harjoitustöiden arvioinnissa painotetaan opiskelijan kykyä yhdistää teoreettista ge

Jakso suoritetaan osallistumalla aktiivisesti praktikumkurssille ja suorittamalla kaikki siihen liittyvät tehtävät. Mikäli kurssia ei lukuvuonna järjestetä, jakso suoritetaan kirjallisuuden ja arkistoaineiston pohjalta laaditulla harjoitustyöllä.