Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 31.8.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 3.9.2019
08:15 - 11:45
Wed 4.9.2019
09:01 - 11:58
Wed 18.9.2019
09:01 - 11:58
Tue 1.10.2019
08:15 - 11:45
Wed 9.10.2019
09:01 - 11:58
Tue 15.10.2019
09:15 - 11:45
Wed 16.10.2019
09:01 - 11:58

Description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa kansatieteellisen tutkimuksen eri suuntauksia ja näkökulmia niin oppihistoriassa kuin nykytutkimuksessa. Hän osaa analysoida ja arvioida kansatieteellistä tutkimusta ja tunnistaa sen ominaispiirteitä sekä viestiä niistä suullisesti ja kirjallisesti.

Kurssin aikana opiskelija tutustuu kansatieteeseen tieteenalana: sen historiaan, nykysuuntauksiin, aineistoihin, tutkimusmenetelmiin ja tavoitteisiin. Kurssilla harjoitellaan tieteellistä tulkintaa, kirjoittamista, keskustelua ja suullista esittämistä.

Kurssiin kuuluu oheiskirjallisuutta, josta sovitaan erikseen opettajan kanssa kurssin alussa.

0-5. Arvioinnissa huomioidaan osaamistavoitteiden toteutuminen ja siinä voidaan hyödyntää esimerkiksi itse- tai vertaisarviointia.

Luento- ja harjoituskurssi.