Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.10.2019 at 09:00 - 30.10.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 30.10.2019
14:15 - 15:45
Wed 6.11.2019
14:15 - 15:45
Wed 13.11.2019
14:15 - 15:45
Wed 20.11.2019
14:15 - 15:45
Wed 27.11.2019
14:15 - 15:45
Wed 4.12.2019
14:15 - 15:45
Wed 11.12.2019
14:15 - 15:45

Description

Ei vaadi edeltäviä opintoja.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida ja verrata keskenään kansatieteessä käytettävien aineistojen ja etnografisten menetelmien mahdollisuuksia erilaisissa tutkimusprosesseissa. Lisäksi hän osaa tunnistaa ja ottaa käytäntöön tutkimuseettiset periaatteet.

Opiskelija tutustuu kansatieteellisiin etnografisiin tutkimuksiin ja menetelmiin.

Mahdollinen korvaava kirjallisuus sovitaan vastuuopettajan kanssa erikseen.

0-5. Arvioinnissa huomioidaan osaamistavoitteiden toteutuminen, ja siinä voidaan hyödyntää esimerkiksi itse- tai vertaisarviointia.

Luentokurssi tai korvaava kirjallisuus.