Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.12.2019 at 09:00 - 8.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 15.1.2020
10:15 - 11:45
Fri 17.1.2020
10:15 - 11:45
Wed 22.1.2020
10:15 - 11:45
Fri 24.1.2020
10:15 - 11:45
Wed 29.1.2020
10:15 - 11:45
Fri 31.1.2020
10:15 - 11:45
Wed 5.2.2020
10:15 - 11:45
Fri 7.2.2020
10:15 - 11:45
Wed 12.2.2020
10:15 - 11:45
Fri 14.2.2020
10:15 - 11:45
Wed 19.2.2020
10:15 - 11:45
Fri 21.2.2020
10:15 - 11:45
Wed 26.2.2020
10:15 - 11:45
Fri 28.2.2020
10:15 - 11:45
Fri 6.3.2020
10:15 - 14:45

Description

Ei edeltäviä opintoja.

Opiskelijalle muodostuu yleiskuva varhaismodernin ajan taidehistoriasta, sen kohteista, aikakausista sekä keskeisistä teoksista. Hän on oppinut käsitteitä ja tutkimushistoriaa, sekä tunnistamaan keskeisiä arkkitehtuurikohteita ja kuvataiteen piiriin kuuluvia teoksia. Opintojakson suoritettuaan hän on saanut perustaitoja katsomiseen ja havainnointiin sekä kykyjä analysoida taideteoksia ja visuaalista ympäristöä.

Luennot ja luettava kirjallisuus käsittelevät eurooppalaista taidehistoriaa 1600-luvulta 1800-luvun loppuun. Näyttelykäynnit kohdistuvat ajankohtaisiin näyttelyihin. Lähiekskursiolla tutustutaan 1800-luvun suomalaiseen kaupunkirakentamiseen.

Valittuja osia teoksesta M. Stokstad & M. W. Cothren: Art History, sekä muu kurssin alussa ilmoitettu kirjallisuus.

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetuskerroille, näyttelykäyntejä ja niistä raportointia ja hyväksyttyä arvosanaa kuulustelusta. Jakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Opintojakso koostuu asiantuntijaluennoista, näyttelykäynneistä ja niiden raportoinnista, lähiekskursioista sekä kirjallisuuteen perehtymisestä. Jokainen tieteenalaopintojen jakso suoritetaan kuulustelulla, johon kuuluu oheiskirjallisuutta. Jaksoa ei voi suorittaa esseellä tai tiedekuntatentissä, mutta varsinaisen kuulustelun lisäksi järjestetään uusinta.