Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.12.2019 at 09:00 - 6.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 14.1.2020
10:15 - 11:45
Tue 21.1.2020
10:15 - 11:45
Tue 28.1.2020
10:15 - 11:45
Tue 4.2.2020
10:15 - 11:45
Tue 11.2.2020
10:15 - 11:45
Tue 18.2.2020
10:15 - 11:45
Tue 25.2.2020
10:15 - 11:45

Description

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman opiskelijat. Osallistuminen ei edellytä aiempia opintoja.

Kulttuurien tutkimuksen perusopinnot sekä taidehistorian tieteenalaopinnot.

Opiskelija saa peruskäsityksen taidehistorian tutkimushistoriasta ja taidehistoriallisesta ajattelusta. Hän ymmärtää taidehistorian tutkimuksen historiallisesti muuttuvan luonteen ja tunnistaa keskeiset suuntaukset ja keskustelut.

Kurssilla tutustutaan 1800-luvun arkkitehtuuriin, arkkitehtuurikeskusteluihin ja tutkimushistoriaan teemojen kautta, joita ovat muun muassa tyyli, historia, koriste ja hygienia.

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa kuvailla 1800-luvun arkkitehtuurin, arkkitehtuurikeskusteluiden ja arkkitehtuurin tutkimuksen keskeisiä ilmiöitä ja kysymyksiä. Hän kykenee kertomaan arkkitehtuuri kytköksistä aikakauden ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin keskusteluihin. Lisäksi hän osaa nimetä nykyisiä 1800-luvun arkkitehtuurin tutkimuksen tärkeimpiä suuntauksia. Opiskelija saa kurssin aikana valmiuksia arkkitehtuurikohteen havainnointiin, tutkivaan projektityöskentelyyn, tiedonhankintaan, tieteelliseen kirjoittamiseen ja suulliseen esiintymiseen.

Ilmoitetaan kunkin kurssin alussa.

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää tehtävänannon toteuttamista. Jakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Jakso suoritetaan joko kurssina tai esseen muodossa. Kurssisuoritukseen kuuluu muun muassa opintokäyntejä ja ryhmätöitä.