Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

PERUTTU

Enrol
10.12.2019 at 09:00 - 11.12.2019 at 09:00

Messages

Leena-Maija Rossi's picture

Leena-Maija Rossi

Published, 18.3.2020 at 18:42

RYHMÄ ON PERUTTU

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 31.10.2019
15:15 - 16:45
Thu 7.11.2019
15:15 - 16:45
Thu 14.11.2019
15:15 - 16:45
Thu 21.11.2019
15:15 - 16:45
Thu 28.11.2019
15:15 - 16:45
Thu 5.12.2019
15:15 - 16:45
Thu 12.12.2019
15:15 - 16:45
Thu 16.1.2020
15:15 - 16:45
Thu 23.1.2020
15:15 - 16:45
Thu 30.1.2020
15:15 - 16:45
Thu 6.2.2020
15:15 - 16:45
Thu 13.2.2020
15:15 - 16:45
Thu 20.2.2020
15:15 - 16:45
Thu 27.2.2020
15:15 - 16:45
Thu 12.3.2020
15:15 - 16:45
Thu 19.3.2020
15:15 - 16:45
Thu 26.3.2020
15:15 - 16:45
Thu 2.4.2020
15:15 - 16:45
Thu 16.4.2020
15:15 - 16:45
Thu 23.4.2020
15:15 - 16:45
Thu 30.4.2020
15:15 - 16:45

Other teaching

31.10. - 12.12.2019 Thu 13.15-14.45
16.01. - 27.02.2020 Thu 13.15-14.45
12.03. - 02.04.2020 Thu 13.15-14.45
16.04. - 30.04.2020 Thu 13.15-14.45
Susanna Aaltonen
Teaching language: Finnish
31.10. - 12.12.2019 Thu 15.15-16.45
16.01. - 27.02.2020 Thu 15.15-16.45
12.03. - 02.04.2020 Thu 15.15-16.45
16.04. - 30.04.2020 Thu 15.15-16.45
Leena-Maija Rossi
Teaching language: Finnish

Description

Kulttuurien tutkimuksen perusopinnot sekä taidehistorian tieteenala- ja menetelmäopinnot. Lisäksi suositellaan, että taidehistorian teemaopinnoista taidehistorian lähestymistavat ja taidehistorian tutkimushistoria on suoritettu ennen proseminaaria tai suoritetaan samanaikaisesti tämän kanssa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perusvalmiudet tieteellisen tutkimuksen suunnitteluun, toteuttamiseen, kirjoittamiseen ja esittämiseen. Opintojakso kehittää opiskelutaitoja sekä kykyä lukea kriittisesti tieteellisiä tekstejä ja antaa ja ottaa vastaan rakentavaa palautetta. Opiskelija oppii ymmärtämään tutkimusetiikan perusteita. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee omakohtaisesti tutkimustyön eri vaiheita ja tieteenalan keskeisiä aineistoja. Hän oppii käyttämään menetelmiä ja teorioita aineiston analyysissa ja tekemään tämän pohjalta perusteltuja johtopäätöksiä.

Opintojakson kuluessa perehdytään tieteenalan keskeisiin lähteisiin, tiedonhakuun ja tutkimuseettisiin kysymyksiin sekä käsitellään tutkimustyön ja tieteellisen kirjoittamisen perusteita. Proseminaarin alussa määritellään tutkimuskysymys ja laaditaan tutkimussuunnitelma, minkä jälkeen kirjoitetaan tutkielma, esitetään se ja toimitaan opponenttina. Opintojakson kuluessa laadittu kirjallinen työ hyväksytään kandidaatintutkielmaksi.

Ilmoitetaan jakson alussa.

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetuskerroille, tutkimussuunnitelman ja tutkielman kirjoittamista, esittämistä sekä opponenttina toimimista. Kirjallisen työn tulee kattaa tutkielmalle asetetut vaatimukset ja sen tulee valmistua opintojakson aikana sovitun aikataulun mukaisesti. Jakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Opiskelija osallistuu seminaariin, laatii ja esittää tutkimussuunnitelman ja tutkielman sekä toimii opponenttina. Opintojaksoon sisältyy erikseen sovittavia harjoituksia.