Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Seminaarit järjestetään etänä. Ks. ohjeet moodlesta.

Enrol
1.10.2019 at 09:00 - 24.10.2019 at 23:59

Timetable

Seminaarit järjestetään loppuun etänä. Tarkemmat tiedot moodlessa.

DateTimeLocation
Thu 31.10.2019
13:15 - 14:45
Thu 7.11.2019
13:15 - 14:45
Thu 14.11.2019
13:15 - 14:45
Thu 21.11.2019
13:15 - 14:45
Thu 28.11.2019
13:15 - 14:45
Thu 5.12.2019
13:15 - 14:45
Thu 12.12.2019
13:15 - 14:45
Thu 16.1.2020
13:15 - 14:45
Thu 23.1.2020
13:15 - 14:45
Thu 30.1.2020
13:15 - 14:45
Thu 6.2.2020
13:15 - 14:45
Thu 13.2.2020
13:15 - 14:45
Thu 20.2.2020
13:15 - 14:45
Thu 27.2.2020
13:15 - 14:45
Thu 12.3.2020
13:15 - 14:45
Thu 19.3.2020
13:15 - 14:45
Thu 26.3.2020
13:15 - 14:45
Thu 2.4.2020
13:15 - 14:45
Thu 16.4.2020
13:15 - 14:45
Thu 23.4.2020
13:15 - 14:45
Thu 30.4.2020
13:15 - 14:45

Other teaching

31.10. - 12.12.2019 Thu 13.15-14.45
16.01. - 27.02.2020 Thu 13.15-14.45
12.03. - 02.04.2020 Thu 13.15-14.45
16.04. - 30.04.2020 Thu 13.15-14.45
Susanna Aaltonen
Teaching language: Finnish
31.10. - 12.12.2019 Thu 15.15-16.45
16.01. - 27.02.2020 Thu 15.15-16.45
12.03. - 02.04.2020 Thu 15.15-16.45
16.04. - 30.04.2020 Thu 15.15-16.45
Leena-Maija Rossi
Teaching language: Finnish

Description

Kulttuurien tutkimuksen perusopinnot sekä taidehistorian tieteenala- ja menetelmäopinnot. Lisäksi suositellaan, että taidehistorian teemaopinnoista taidehistorian lähestymistavat ja taidehistorian tutkimushistoria on suoritettu ennen proseminaaria tai suoritetaan samanaikaisesti tämän kanssa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perusvalmiudet tieteellisen tutkimuksen suunnitteluun, toteuttamiseen, kirjoittamiseen ja esittämiseen. Opintojakso kehittää opiskelutaitoja sekä kykyä lukea kriittisesti tieteellisiä tekstejä ja antaa ja ottaa vastaan rakentavaa palautetta. Opiskelija oppii ymmärtämään tutkimusetiikan perusteita. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee omakohtaisesti tutkimustyön eri vaiheita ja tieteenalan keskeisiä aineistoja. Hän oppii käyttämään menetelmiä ja teorioita aineiston analyysissa ja tekemään tämän pohjalta perusteltuja johtopäätöksiä.

Opintojakson kuluessa perehdytään tieteenalan keskeisiin lähteisiin, tiedonhakuun ja tutkimuseettisiin kysymyksiin sekä käsitellään tutkimustyön ja tieteellisen kirjoittamisen perusteita. Proseminaarin alussa määritellään tutkimuskysymys ja laaditaan tutkimussuunnitelma, minkä jälkeen kirjoitetaan tutkielma, esitetään se ja toimitaan opponenttina. Opintojakson kuluessa laadittu kirjallinen työ hyväksytään kandidaatintutkielmaksi.

Ilmoitetaan jakson alussa.

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetuskerroille, tutkimussuunnitelman ja tutkielman kirjoittamista, esittämistä sekä opponenttina toimimista. Kirjallisen työn tulee kattaa tutkielmalle asetetut vaatimukset ja sen tulee valmistua opintojakson aikana sovitun aikataulun mukaisesti. Jakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Seminaaripäivät: 7.11., 14.11.,21.11.,5.12., 12.12. 2019
16.1., 19.3., 26.3., 2.4.,16.4., 23.4., 7.5. 2020
Itsenäinen työskentely ja erikseen sovittavat tapaamiset 17.1.-19.3.

Opiskelija osallistuu seminaariin, laatii ja esittää tutkimussuunnitelman ja tutkielman sekä toimii opponenttina. Opintojaksoon sisältyy erikseen sovittavia harjoituksia.