Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.12.2019 at 09:00 - 8.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 15.1.2020
12:15 - 13:45
Wed 22.1.2020
12:15 - 13:45
Wed 29.1.2020
12:15 - 13:45
Wed 5.2.2020
12:15 - 13:45
Wed 12.2.2020
12:15 - 13:45
Wed 19.2.2020
12:15 - 13:45
Wed 26.2.2020
12:15 - 13:45
Wed 11.3.2020
12:15 - 13:45
Wed 18.3.2020
12:15 - 13:45
Wed 25.3.2020
12:15 - 13:45
Wed 1.4.2020
12:15 - 13:45
Wed 8.4.2020
12:15 - 13:45
Wed 22.4.2020
12:15 - 13:45
Wed 29.4.2020
12:15 - 13:45

Description

Arkeologian aineopinnot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee keskeiset tiedot valitsemastaan arkeologian osa-alueesta, metodista, maantieteellisestä alueesta tai periodista kiinnittäen erityistä huomiota siihen, miten arkeologisia aineistoja on tutkittu ja tulkittu. Opintojakso kehittää lähdekriittisyyttä ja itsenäisen ajattelun taitoja. Soveltuvia kursseja / kirjallisuutta valitessaan opiskelija keskittyy pro gradun tekoa tukeviin aihepiireihin.

Opintojakson aikana perehdytään valittuun arkeologian osa-alueeseen.

Sovittava erikseen vastuuopettajan kanssa.

Opintojakson hyväksyttyyn suorittamiseen edellytetään luentokurssin tai tiedekuntatentin hyväksyttyä suorittamista tai vaihtoehtoisten suoritustapojen dokumentointia vastuuopettajan kanssa sovittavalla tavalla.

Opintojakso suoritetaan osallistumalla arkeologian erikoisopintojaksoihin, muiden tieteenalojen soveltuville opintojaksoille tai kirjallisiin tentteihin. Opintojakson voi suorittaa myös kirjallisella tentillä tiedekuntatentissä. Tentittävästä kirjallisuudesta on sovittava yliopistonlehtorin kanssa ennen tenttiin ilmoittautumista. Muista vaihtoehtoisista suoritustavoista on sovittava yliopistonlehtorin kanssa.