Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
28.9.2019 at 09:00 - 28.10.2019 at 23:59

Description

Opiskelija tunnistaa tietyn kulttuuriperinnön tutkimuksen erikoisalan keskeiset kysymykset ja työkalut. Hän osaa selittää erityisteeman ilmiöitä, muotoilla siihen liittyviä tutkimuskysymyksiä ja kerätä oleellista lähdeaineistoa. Hän tulkitsee kulttuuri-ilmiöitä erityisteeman näkökulmasta.

Opiskelijan vapaasti valitsema erikoistumisjakso, jonka suorittamisesta sovitaan vastuuopettajan kanssa. Se voi sisältää muista opintokokonaisuuksista valikoidun ja lähiopetuksena annetun erityiskurssin, työharjoittelun tai projektityön. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi sopia vastuuopettajan kanssa räätälöidyistä suoritusmuodoista.

Opintojakson kirjallisuudesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Arviointi asteikolla 0 - 5. Arvioinnissa painotetaan opintosisältöjen kytkemistä kulttuuriperinnön tutkimuksen käsitteisiin, menetelmiin ja teorioihin.

Opintojakson toteutuksesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.