Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
15.8.2019 at 10:00 - 5.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Fri 6.9.2019
09:15 - 10:45

Description

Opintojaksosta vastaa logopedian koulutusohjelma. Opintojakso kuuluu Puheterapeutin kliiniset taidot –opintokokonaisuuteen. Puheterapeutin kliiniset taidot I -opintojakso on pakollinen kaikille logopedian pääaineopiskelijoille.

Logopedian perusopinnot, LL1.3 Lastenneurologia

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee ammatissa toimisen perusteet, asiakkaan ohjaamisen puheterapiatilanteessa ja tyypillisimpien äännevirheiden puheterapian.

Logopedian kandiopintojen 2. vuosi. Opintojakso järjestetään vuosittain, kevätlukukaudella 3. ja 4. periodin aikana.

Opintojaksolla käsitellään ohjaamisen peruskäsitteet, asiakashaastattelun ja ammatissa toimimisen perusteet. Opintojaksoon sisältyy ohjattu artikulaatioterapian harjoittelu.

  • Vehviläinen, S. (2014). Ohjaustyön opas. Helsinki: Gaudeamus Oy.
  • Jaana Sellman & Tuula Tykkyläinen: Puheterapia: vuorovaikutus muutoksen välineenä. Kustannusosakeyhtiö Vastapaino.

Itsenäinen perehtyminen harjoittelualueen koulutus- ja arviointimenetelmiin.

Arvosteluasteikko hyväksytty - hylätty

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena, pienryhmätyöskentelynä ja ohjattuna harjoitteluna. Opintojaksoon sisältyy lisäksi portfolion työstäminen ja harjoittelukertomus.