Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
16.10.2019 at 08:00 - 5.11.2019 at 23:59

Timetable

Description

Pakollinen opintojakso

Maantieteen kandiohjelma vastaa opintojaksosta ja se on tarjolla myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille

Kurssin käytyään opiskelija on tutustunut laajasti maantieteen tutkimusaloihin sekä osaston opettajiin ja heidän tutkimusaiheisiinsa.

Opintojen 1. vuosi

Järjestetään syyslukukaudella, periodi 1

Kurssilla eri opettajat kertovat tutkimushankkeistaan ja avaavat aihepiiriä ensimmäisen vuoden opiskelijoille.

Esseetentti, arvostelu hylätty/hyväksytty.

Luennot 24 h ja tentti.

Markku Löytönen (markku.loytonen@helsinki.fi)