Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Introduction to geoinformatics in geography 5 Cr General Examination 13.12.2019 - 13.12.2019
Introduction to geoinformatics in geography 5 Cr General Examination 15.11.2019 - 15.11.2019
Johdatus geoinformatiikkaan maantieteessä 5 Cr Lecture Course 4.9.2019 - 23.10.2019
Introduction to geoinformatics in geography 5 Cr General Examination 14.12.2018 - 14.12.2018
Introduction to geoinformatics in geography 5 Cr General Examination 16.11.2018 - 16.11.2018
Johdatus geoinformatiikkaan maantieteessä 5 Cr Course 5.9.2018 - 18.10.2018
Introduction to geoinformatics in geography 5 Cr General Examination 15.12.2017 - 15.12.2017
Introduction to geoinformatics in geography 5 Cr General Examination 24.11.2017 - 24.11.2017
Johdatus geoinformatiikkaan maantieteessä 5 Cr Course 6.9.2017 - 25.10.2017

Target group

Pakollinen opintojakso

Maantieteen kandiohjelma vastaa opintojaksosta ja se on tarjolla myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille

Learning outcomes

Kurssin käytyään opiskelija:

 • ymmärtää geoinformatiikan aseman tieteenä ja tutkimusmenetelmänä yhteiskunnassa, tieteessä ja muissa toimintakentissä
 • tuntee geoinformatiikan perusteet
 • osaa etsiä itsenäisesti paikkatietoaineistoja ja ymmärtää niiden taustalla olevat pääperiaatteet
 • osaa geoinformatiikkaan liittyviä keskeisimpiä käsitteitä
 • saa perusteet pohtia kriittisesti paikkatietoaineistoja
 • saa perusteet tulkita spatiaalisia ilmiöitä ja prosesseja paikkatietoaineistoista

Timing

Opintojen 1. vuosi

Järjestetään syyslukukaudella, periodi 1

Contents

Luennoilla käsitellään geoinformatiikan perusteita. Keskeisiä sisällöllisiä teemoja ovat: 1

 • geoinformatiikan käyttäjät, osa-alueet sekä paikkatietojärjestelmien osat ja päätehtävät
 • geoinformatiikan kehittyminen historian kuluessa
 • paikkatiedon perusominaisuudet kuten esimerkiksi attribuutti- ja sijaintitiedot
 • paikkatiedon ymmärtäminen karttatasoina
 • paikkatietomallien perusominaisuudet (rasteri ja vektori)
 • perustiedot projektioista ja koordinaatistoista
 • perustiedot paikkatiedon tuottamisen eri menetelmistä ja aineistolähteistä

Activities and teaching methods in support of learning

Itsenäiset harjoitukset, jotka tukevat luennoilla käsiteltyjä teemoja.

Study materials

Luennot ja luettavat kirjallisuusotteet Moodlessa.

Assessment practices and criteria

Tentti 50 %, harjoitusraportit 50 %. Asteikolla 1-5. Harjoitusraportin arvioinnissa painottuu kyky pohtia käytettyjä aineistoja ja menetelmiä.

Completion methods

Kurssiin kuuluvat luennot 14 h, oheislukemistona opettajan määrittelemiä kirjallisuusotteita, itsenäisesti toteutettavia harjoitustehtäviä sekä tentti. Tenttiin kuuluvat sekä luennot, kirjallisuus sekä harjoitustehtävät. Harjoitustehtävistä koostetaan yhteensä noin 7-10 sivun raportti