Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
30.9.2019 at 09:00 - 15.11.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 28.10.2019
08:15 - 10:00
Thu 31.10.2019
08:15 - 10:00
Mon 4.11.2019
08:15 - 10:00
Thu 7.11.2019
08:15 - 10:00
Mon 11.11.2019
08:15 - 10:00
Thu 14.11.2019
08:15 - 10:00
Mon 18.11.2019
08:15 - 10:00
Thu 21.11.2019
08:15 - 10:00
Mon 25.11.2019
08:15 - 10:00
Thu 28.11.2019
08:15 - 10:00
Mon 2.12.2019
08:15 - 10:00
Mon 9.12.2019
08:15 - 10:00
Thu 12.12.2019
08:15 - 10:00

Description

Pakollinen opintojakso

Maantieteen kandiohjelma vastaa opintojaksosta ja se on tarjolla myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille

Kurssin käytyään opiskelija hallitsee merkittävimmät maantieteen alan globalit tutkimuskysymykset ja niiden välillä olevat vuorovaikutussuhteet sekä osaa luokitella ja arvioida maantieteellisiä riskejä eri aluetasoilla.

Opintojen 1. vuonna

Järjestetään syyslukukaudella, periodi 2

Luennoilla käydään lävitse maantieteen ja geotieteen alan globaaleja tutkimuskysymyksiä ja hasardeja. Pääsääntöisesti kullakin luentokerralla on eri luennoitsija kertomassa omaan tutkimukseensa liittyvistä globaaleista kysymyksistä.

Lopputentti arvostellaan arvosanalla 0-5 ja esseet hyväksytty, hyväksytty kiitoksin tai hylätty.

Kurssiin kuuluvat luennot 12 kertaa, lopputentti ja neljän noin kahden sivun mittaisen esseen kirjoittaminen ja neljän toisen opiskelijan esseen kommentointi.