Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

Pakollinen opintojakso

Maantieteen kandiohjelma vastaa opintojaksosta ja se on tarjolla myös maantieteen aineopinto-oikeuden saaneille muiden koulutusohjelmien opiskelijoille

MAA-104 Johdatus geoinformatiikkaan maantieteessä

Kurssin jälkeen opiskelija hallitsee paikkatiedon käytön perusteet. Opiskelija ymmärtää paikkatiedon perusteet sekä sen käyttömahdollisuudet maantieteellisessä tutkimuksessa, opetuksessa ja tiedon esittämisessä. Opiskelija osaa etsiä, tuottaa hyödyntää ja analysoida paikkatietoaineistoja sekä visualisoida sitä helpommin luettavaan muotoon. Opiskelija oppii kriittisyyttä paikkatiedon avulla tuotettujen esitysten lukemisessa ja vastuullisuutta niiden tuottamisessa.

Suositellaan suoritettavaksi opintojen ensimmäisenä vuotena.

Järjestetään kevätlukukaudella, periodi 3.

Kurssi koostuu kurssikerroilla tehtävistä paikkatietoon liittyvistä harjoituksista. Harjoitukset suoritetaan QGis-ohjelmistoa käyttämällä. Osa harjoituksista toimii paikkatieto-ohjelman peruskoulutuksena ja osa tuottaa näkyviä lopputuloksia, kuten karttoja. Jokaisesta kurssikerrasta on tarkoitus saada aikaan jotain konkreettista, joka julkaistaan kunkin opiskelijan pitämään henkilökohtaiseen blogiin. Kurssin aikana on tarkoitus lukea muiden blogeja ja hyödyntää niistä löytyviä ajatuksia sekä viitata niihin omissa blogikirjoituksissaan. Kurssi opettaa paikkatiedon lisäksi myös tiedeyhteisön perusajatuksen, tieteellisen yhteistyön ja aiemman tai rinnakkaisen tutkimuksen hyödyntämisen.

Kurssilla luetaan alan suomen- ja englanninkielistä kirjallisuutta sekä valittuja artikkeleita.

Kurssi käyttää suoritusmuotonaan blogia, joka edistää opiskelijoiden kirjoittamista sekä oman alan tutkimuksen seuraamista ja vuorovaikutusta muiden opiskelijoiden kanssa. Kurssi simuloi tiedeyhteisöä palkitsemalla paljon siteerattuja opiskelijoita.

Blogin sisältö kuvineen ja teksteineen, viittausaktiivisuus sekä muiden kirjoittajien viittaukset omiin töihin määrällisesti.

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena 4 h per viikko. Kurssilla on läsnäolopakko. Kurssi koostuu luennoista, kurssilla tehtävistä harjoituksista ja kurssina aikana tehdyistä töistä koostetuista raporteista, joita opiskelija pitää blogimuotoisena.

Arttu Paarlahti (arttu.paarlahti@helsinki.fi)