Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.2.2020 at 09:00 - 6.3.2020 at 14:20

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 10.3.2020
12:15 - 16:00
Tue 17.3.2020
12:15 - 16:00
Tue 24.3.2020
12:15 - 16:00
Tue 31.3.2020
12:15 - 16:00
Tue 7.4.2020
12:15 - 16:00
Wed 22.4.2020
09:15 - 14:00
Mon 27.4.2020
12:15 - 18:00

Description

Pakollinen

Maantieteen kandiohjelma vastaa opintojaksosta

MAA-220 (menetelmätieteiden kokonaisuus maantieteessä)

Opiskelija tuntee maantieteen politiikkatutkimuksen nykysuuntaukset ja keskeiset laadulliset tutkimusmenetelmät ja osaa hyödyntää niitä erilaisten politiikka-aineistojen ja prosessien analyysissä.

Opintojen 2. vuosi

IV periodi

Kurssilla tutustutaan maantieteellisen politiikkatutkimuksen ajankohtaisiin teemoihin ja laadullisiin tutkimusmenetelmiin.

  • Häikiö, L. & Leino, H. (2014). Tulkinnan mahti. Johdatus tulkitsevaan politiikka-analyysiin. Tampere University Press.
  • Larner, W & Walters, W. (2004/2006). Global governmentality. Governing international spaces. Routledge: London.
  • Martin, R. (2001). Geography and public policy: the case of the missing agenda. Progress in Human Geography 25(2).
  • McCann, E. (2011). Urban Policy Mobilities and Global Circuits of Knowledge: Toward a Research Agenda. Annals of the Association of American Geographers 101(1).
  • Pain, R. (2006). Social geography: seven deadly myths in policy research. Progress in Human Geography 30(2): 250–259.
  • Peck, J. & Theodore, N. (2010). Mobilizing policy: Models, methods, and mutations. Geoforum 41(2): 169–174.
  • Prince, R. (2012). Policy transfer, consultants and the geographies of governance. Progress in Human Geography 36(2) 188–203.
  • Shore, Cris ; Wright, Susan (1997). Anthropology of policy: critical perspectives on governance and power. New York, Routledge.
  • Wagenaar, H. (2011). Meaning in action: interpretation and dialogue in policy analysis. Armonk (N.Y.): M.E. Sharpe.
  • Yanow, D. (2000). Conducting interpretive policy analysis. Thousand Oaks: Sage.

Arvosteluasteikko 1–5. Kurssin kokonaisarvosana muodostuu opiskelijan aktiivisuudesta luennoilla ja harjoituksissa sekä luentopäiväkirjan ja harjoitustyön arvosanasta.

Luennot, luentopäiväkirja, harjoitukset, harjoitustyö + seminaari