Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.8.2018 at 08:00 - 31.7.2019 at 16:00

Timetable

Enrol for the exam in WebOodi. Then book your exam time and place in Examinarium.

Description

Valinnainen opintojakso

Maantieteen kandiohjelma vastaa opintojaksosta.

Ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille

MAA-207

Opiskelija syventää luonnonmaantieteellistä tietämystään valitusta aihepiiristä ja osaa jäsennellä oppimansa tiedon.

Opintojen 2. tai 3. vuosi

Kevät- ja syyslukukaudella, periodit 1-4, vapaa valinta

Syventää kirjallisuuden pohjalta tietämystä luonnonmaantieteellisistä ilmiöistä ja prosesseista sekä niiden välisistä vuorovaikutuksista.

Valitse seuraavista kirjoista yhteensä 5 op laajuinen kokonaisuus, ilmoittaudu kurssille ja varaa itsellesi sopiva tenttiaika tenttiakvaariosta. Kirjoja ei tarvitse tenttiä yhdellä tenttikerralla. Opintopisteet rekisteröidään vasta, kun koko 5 op on suoritettu hyväksyttävästi.

  • French, H. (2007). The periglacial Environment, 3rd ed. 478 s. 5 op
  • Perry, A. et al. (2013). Applied Climatology: Principles and Practice. 352 s. 2,5 op
  • Huggett & Cheesman (2002). Topography and the Environment. 274 s. 2,5 op
  • Dessler, A. (2015). Introduction to Modern Climate Change. 267 s. 2,5 op

Arvostellaan opintopistemäärällä painotetulla kirjatenttien arvosanojen keskiarvolla, arvosteluasteikolla 1-5. Opintopisteet rekisteröidään vasta, kun koko 5 op on suoritettu hyväksyttävästi.

1) Ilmoittaudu tenttiin ensin weboodissa.

2) Varaa tenttiaika websivulta: target=_blank>https://examinarium.helsinki.fi/#/

1) Anmäla dig till tentamen i weboodi.

2) Reservera tentamenstiden från websidan: target=_blank>https://examinarium.helsinki.fi/#/

1) Register for the exam in weboodi.

2) Reserve time for your exam from web-page: target=_blank>https://examinarium.helsinki.fi/#/

Kirjallisuuden luettuaan opiskelija suorittaa kirjatentin Examinarium – tenttiakvaariossa.