Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.8.2019 at 08:00 - 1.7.2020 at 16:00

Timetable

Enrol for the exam in WebOodi. Then book your exam time and place in Examinarium.

Description

Valinnainen opintojakso

Maantieteen kandiohjelma vastaa opintojaksosta

Opintojakso ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille

Opiskelija syventää ihmismaantieteellistä tietämystään valitusta aihepiiristä ja osaa jäsennellä oppimansa tiedon.

Opintojen 2. tai 3. vuosi

Järjestetään kevät- ja syyslukukaudella, periodit 1-4, vapaa valinta

Syventää kirjallisuuden pohjalta tietämystä ihmismaantieteellisistä ilmiöistä ja prosesseista sekä niiden välisistä vuorovaikutuksista.

Ilmoittaudu kurssille ja varaa itsellesi sopiva tenttiaika tenttiakvaariosta.

Pakollinen kirja:

  • Anoop Nayak ja Alex Jeffrey: Geographical thought – an introduction to ideas in human geography. Routledge.

Valinnaiset kirjat (näistä jompi kumpi):

  • Jouni Häkli: Meta hodos – johdatus ihmismaantieteeseen. Vastapaino.
  • William G. Moseley, David A. Lanegran ja Kavita Pandit (toim.): The introductory reader in human geography – contemporary debates and classic writings. Wiley-Blackwell

Arvostellaan opintopistemäärällä painotetulla kirjatenttien arvosanojen keskiarvolla, arvosteluasteikolla 1-5.

1) Ilmoittaudu tenttiin ensin weboodissa.

2) Varaa tenttiaika websivulta: target=_blank> target=_blank>https://examinarium.helsinki.fi/#/

1) Anmäla dig till tentamen i weboodi.

2) Reservera tentamenstiden från websidan: target=_blank> target=_blank>https://examinarium.helsinki.fi/#/

1) Register for the exam in weboodi.

2) Reserve time for your exam from web-page: target=_blank> target=_blank>https://examinarium.helsinki.fi/#/

Kirjallisuuden luettuaan opiskelija suorittaa kirjatentin Examinarium – tenttiakvaariossa.