Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.8.2019 at 08:00 - 1.7.2020 at 16:00

Timetable

Enrol for the exam in WebOodi. Then book your exam time and place in Examinarium.

Description

Valinnainen opintojakso

Maantieteen kandiohjelma vastaa opintojaksosta

Opintojakso ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille

MAA-103

Suoritus tenttiakvaariossa opiskelijan valitsemana ajankohtana.

Aluesuunnittelu, aluepolitiikka, suunnittelun politiikka ja osallistuminen, kaupunkipolitiikka, alue- ja kaupunkisuunnittelu Länsi-Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Tentitään pakollisena: Hall, Peter & Tewdwr-Jones, Mark (2011, viides painos). Urban and regional planning. Routledge, London.

Valitaan lisäksi yksi seuraavista kirjoista:

1) Moisio, S. (2012). Valtio, alue, politiikka: Suomen tilasuhteiden sääntely toisesta maailmansodasta nykypäivään. Vastapaino, Tampere.

2) Laakso, S. & Loikkanen, H.A. (2004). Kaupunkitalous: Johdatus kaupungistumiseen, kaupunkien maankäyttöön sekä yritysten ja kotitalouksien sijoittumiseen. Gaudeamus, Helsinki.

3) Bäcklund, P. (2007). Tietämisen politiikka. Kokemuksellinen tieto kunnan halinnassa. Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsinki.

4) Koskela, H. (2009). Pelkokierre: Pelon politiikka, turvamarkkinat ja kamppailu kaupunkitilasta. Gaudeamus, Helsinki.

5) Staffans, A. & Väyrynen (2009, toim.). Oppiva kaupunkisuunnittelu. Arkkitehtuurin julkaisuja 2009/98. TKK, Espoo.

Yleinen arvosteluasteoikko hyl-1-5.

1) Ilmoittaudu tenttiin ensin weboodissa.

2) Varaa tenttiaika websivulta: target=_blank> target=_blank>https://examinarium.helsinki.fi/#/

1) Anmäla dig till tentamen i weboodi.

2) Reservera tentamenstiden från websidan: target=_blank> target=_blank>https://examinarium.helsinki.fi/#/

1) Register for the exam in weboodi.

2) Reserve time for your exam from web-page: target=_blank> target=_blank>https://examinarium.helsinki.fi/#/

Kirjatentti tenttiakvaariossa.